Tùy chọn cài đặt mới của Google Meet trong Admin console

Tháng 5 13, 2020


Kính gửi Quản trị viên G Suite!

Google đang ra mắt các tùy chọn cài đặt độc lập dành cho Google Meet (trước đây gọi là Hangouts Meet) trong Admin console. Những tùy chọn cài đặt này sẽ cho phép quản trị viên bật hoặc tắt Meet một cách độc lập với Hangouts Chat phiên bản cũ.

Quản trị viên cần biết điều gì?

Vào ngày 15/5/2020, Google sẽ bắt đầu triển khai một trang riêng về các tùy chọn cài đặt Meet trong Admin console. (tại Ứng dụng > G Suite > Các tùy chọn cài đặt cho Google Meet) trong 5–7 ngày làm việc. Trang mới này sẽ có một tùy chọn Trạng thái dịch vụ cho phép quản trị viên bật hoặc tắt Meet. Tùy chọn cài đặt này sẽ mặc định ở trạng thái BẬT cho miền nhưng chỉ có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2020 trở đi.

  • Khi Trạng thái dịch vụ của Google Meet là BẬT, người dùng trong miền có thể tạotham gia các cuộc gọi video qua Meet.
  • Khi Trạng thái dịch vụ của Google Meet là TẮT, người dùng trong miền sẽ chỉ có thể tham gia các cuộc họp video qua Meet.

Trang mới về các tùy chọn cài đặt Google Meet cũng sẽ có các trình đơn Cài đặt video trong Meet, Cổng tương tácCông cụ đánh giá chất lượng của Meet như cũ. Những trình đơn này hiện có trên trang Hangouts Meet và Google Hangouts trong Admin console. Ngoại trừ Trạng thái dịch vụ, bất kỳ sự thay đổi nào khác đối với các tùy chọn cài đặt Google Meet sẽ hiển thị trên cả hai trang và có hiệu lực ngay lập tức.

Quản trị viên cần phải làm gì?

Nếu quản trị viên không làm gì cả thì Google sẽ bật Google Meet cho miền kể từ ngày 15/6/2020.

Nếu có, hãy chọn trong số các tùy chọn sau đây cho miền:

Tùy chọn

Hướng dẫn

Để định cấu hình đặc quyền của quản trị viênquyền truy cập của đơn vị tổ chức từ ngày 15/5 đến 15/6

Nếu trước đây đã định cấu hình các đặc quyền cho quản trị viên được ủy quyền của Google Hangouts và muốn giữ nguyên các tùy chọn cài đặt đó cho Google Meet, thì quản trị viên phải:

  • Định cấu hình các đặc quyền cho quản trị viên được ủy quyền để đảm bảo họ có quyền đọc và/hoặc ghi đối với các tùy chọn cài đặt mới của Meet.
  • Tùy chỉnh quyền truy cập cho các nhóm hoặc đơn vị tổ chức cụ thể đã bật Meet.

Để bật Google Meet trước ngày 15/6

Làm theo các bước này trong Trung tâm trợ giúp quản trị viên G Suite.

Để tắt Google Meet trước ngày 15/ 6

Làm theo các bước này trong Trung tâm trợ giúp quản trị viên G Suite.

  • Để đảm bảo sự thay đổi này có hiệu lực sau ngày 15 tháng 6, bạn cũng phải đăng nhập vào Admin console và chuyển đến Ứng dụng > G Suite > Các tùy chọn cài đặt cho Google Meet > Trạng thái dịch vụ rồi đặt thành TẮT cho mọi người.

Để tắt Google Meet sau ngày 15/6

Đăng nhập vào Admin console và chuyển đến Ứng dụng > G Suite > Các tùy chọn cài đặt cho Google Meet > Trạng thái dịch vụ rồi đặt thành TẮT cho mọi người.

Trong trường hợp có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật LVtech.

LVtech