Tùy chỉnh kích thước văn bản và vị trí cho chú thích trong Google Slides

Tháng 10 16, 2019


Tóm tắt:

Bây giờ người dùng có thể cá nhân hóa kích thước và vị trí văn bản phụ đề trong khi trình bày trong Google Slides. Các tính năng này giúp cho phần chú thích dễ đọc hơn, như đảm bảo tất cả các thành viên trong phòng họp lớn đều có thể xem chú thích. Hoặc người dùng có thể chỉnh cho văn bản nhỏ hơn để tối đa hóa số lượng từ trên màn hình.

Trong khi trình bày, chọn trình đơn thả xuống bên cạnh nút Phụ đề trên thanh công cụ. Từ đó, người dùng có thể đặt kích thước và vị trí văn bản.

Xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách trình bày các slide với chú thích.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/11/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech