Tùy chọn chủ đề mới và thương hiệu hóa Google Forms

Tháng 7 02, 2018


Để giúp người dùng Google Forms tạo thêm các bản khảo sát, biểu mẫu phản hồi, câu đố được tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng và hơn thế nữa, Google sẽ giới thiệu các tùy chọn chủ đề mới. Cụ thể là, bây giờ người dùng có thể chọn màu sắc và phông chữ để tạo chủ đề cho biểu mẫu. Đây là yêu cầu tính năng hàng đầu từ người dùng: thêm tùy chọn tạo biểu mẫu phù hợp với doanh nghiệp/tổ chức hoặc thương hiệu. Hy vọng rằng những tùy chọn này sẽ giúp người dùng tạo biểu mẫu có giao diện như mong muốn.

Chọn chủ đề và màu nền

Người dùng có thể chọn màu cho chủ đề. Khi chọn màu chủ đề, màu này sẽ được áp dụng cho nền tiêu đề, tiêu đề, nút tác vụ và hơn thế nữa. Người dùng có thể chọn màu mặc định hoặc tùy chỉnh. Sau khi chọn màu chủ đề, người dùng có thể chọn màu bổ sung cho nền.

Sử dụng hình ảnh cho tiêu đề biểu mẫu

Theo mặc định, tiêu đề biểu mẫu khớp với màu chủ đề đã chọn. Nếu muốn, người dùng có thể thay đổi điều này và sử dụng hình ảnh để hiển thị trong tiêu đề thay thế.

Tùy chỉnh kiểu phông chữ

Người dùng có thể chọn từ nhiều kiểu phông chữ để áp dụng cho biểu mẫu. Khi đã được chọn, kiểu phông chữ đó sẽ áp dụng cho tiêu đề biểu mẫu và văn bản câu hỏi.

Tùy chọn chủ để mới cho Google Forms

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech