Tùy chọn định dạng mới văn bản và số biểu đồ trong Trang tính

Tháng 7 18, 2020


Tóm tắt:

Google đã thêm các tính năng mới để giúp người dùng tùy chỉnh văn bản biểu đồ và số trong Google Sheets. Cụ thể, bây giờ người dùng có thể:

  • Nhấp trực tiếp vào hầu hết mọi thành phần văn bản biểu đồ và cập nhật cả nội dung và kiểu biểu đồ, đáng chú ý nhất là nhãn dữ liệu riêng lẻ và các mục chú giải.
  • Cài đặt tùy chọn định dạng số nâng cao trên cả nhãn dữ liệu và nhãn trục, bao gồm tùy chọn định dạng theo điều kiện theo màu.
  • Sử dụng trải nghiệm chỉnh sửa thanh bên theo ngữ cảnh, giúp định dạng nhãn dữ liệu riêng lẻ, mục chú giải và điểm dữ liệu đơn lẻ dễ dàng hơn.

Vui lòng xem hình ảnh sau đây để tìm hiểu thêm:

Tùy chỉnh nội dung văn bản và kiểu của các mục chú giải và nhãn dữ liệu đơn

Định dạng số nâng cao của dữ liệu biểu đồ và nhãn trục (bao gồm định dạng màu có điều kiện)

Định dạng nhanh các cột dữ liệu, thanh hoặc điểm bằng cách sử dụng thanh bên theo ngữ cảnh

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm biểu đồ trong Trang tính hoặc thêm nhãn dữ liệu, ghi chú hoặc thanh lỗi vào biểu đồ.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/7/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech