Tùy chọn mới để chặn các thiết bị có chức năng quản lý cơ bản truy cập vào dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức

Tháng 1 18, 2021


Tóm tắt:

Google đang thêm khả năng kiểm soát để quản trị viên chặn hoặc bỏ chặn các ứng dụng dành cho thiết bị di động theo cách thủ công truy cập vào dữ liệu Google Workspace của doanh nghiệp/tổ chức trên các thiết bị Android và iOS có tính năng quản lý thiết bị di động cơ bản. Những thao tác này có thể được tự động hóa bằng cách sử dụng các quy tắc quản lý thiết bị (đối với các phiên bản được hỗ trợ).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Trước đây, quản trị viên có một số thoa tác bị hạn chế thực hiện với tính năng quản lý cơ bản — quản trị viên có thể xóa tài khoản hoặc xóa thiết bị từ danh mục. Tuy nhiên, không thể chặn các ứng dụng trên các thiết bị đó truy cập vào dữ liệu doanh nghiệp/tổ chức theo cách xử lý như đối với các thiết bị có tính năng quản lý thiết bị di động nâng cao. Lần ra mắt này giúp điều đó trở nên khả thi, giúp bảo mật dữ liệu của tổ chức.

Mặc dù thao tác chặn là giống nhau đối với các thiết bị có quản lý cơ bản và nâng cao, nhưng quản lý nâng cao cho phép quản trị viên chủ động chặn thiết bị dựa trên cài đặt Yêu cầu phê duyệt của quản trị viên. Với tính năng quản lý cơ bản, quản trị viên chỉ có thể thực hiện việc này trên cơ sở từng thiết bị.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Để sử dụng, hãy điều hướng đến trang thiết bị trong Admin console và nhấp vào chặn thiết bị. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chặn và bỏ chặn thiết bị.
  • Người dùng cuối: nếu thiết bị của người dùng bị quản trị viên chặn, người dùng sẽ bị đăng xuất khỏi tất cả các ứng dụng dành cho thiết bị di động của Google Workspace. Nếu cố gắng đăng nhập lại, người dùng sẽ thấy thông báo cho biết rằng không có quyền truy cập vào ứng dụng và nên liên hệ với quản trị viên để được trợ giúp.

Tùy chọn mới để chặn thiết bị khả dụng đối các thiết bị được quản lý cơ bản

Sau khi thiết bị bị chặn theo cách thủ công, quản trị viên có thể bỏ chặn thiết bị

Những người cố gắng truy cập ứng dụng Google Workspace trên thiết bị bị chặn sẽ thấy thông báo liên hệ với quản trị viên để được trợ giúp

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech