Ứng dụng Gmail trên iOS hiện cho phép người dùng thêm tập tin đính kèm từ ứng dụng Files

Tháng 2 21, 2020


Tóm tắt:

Trong ứng dụng Gmail trên iOS, khi soạn hoặc trả lời email, giờ đây người dùng có thể tải lên tập tin đính kèm từ ứng dụng Files trên iPhone hoặc iPad.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Trong ứng dụng Gmail trên iOS, khi soạn hoặc trả lời email, hãy nhấp vào biểu tượng tập tin đính kèm và cuộn đến phần Đính kèm tập tin. Sau đó chọn biểu tượng thư mục để chọn tập tin đính kèm từ ứng dụng Files.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/2/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/2/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng ứng dụng Gmail trên iOS.

Nguồn: LVtech