Ủy quyền đặc quyền quản trị viên App Maker cho người dùng

Tháng 3 11, 2019


Những thay đổi mới:

Google đã tạo điều kiện cho các quản trị viên G Suite có thể ủy quyền truy cập vào báo cáo dự án App Maker cho những người dùng khác. Điều này sẽ cho phép các nhân viên có liên quan nhưng không có đặc quyền quản trị viên có thể theo dõi các dự án App Maker và để các khách hàng ủy quyền truy cập cho các đối tác đại lý.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Vì sao sử dụng: App Maker khả dụng phổ biến vào tháng 6/2018, vì vậy các nhóm có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh để tăng tốc và cải thiện quy trình công việc. Google đã cấp cho quản trị viên G Suite quyền truy cập vào báo cáo dự án App Maker, bao gồm danh sách tất cả các dự án App Maker trong tổ chức và chi tiết cho từng ứng dụng.

Hy vọng rằng lần ra mắt này sẽ giúp doanh nghiệp/tổ chức sử dụng và quản lý các dự án App Maker dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Để bật tính năng này, đánh dấu chọn hộp kiểm App Maker > Cài đặt hộp kiểm và App Maker > đánh dấu chọn hộp kiểm Báo cáo dự án App Maker. Quản trị viên có thể muốn tạo một vai trò tùy chỉnh để tạo điều kiện cài đặt hoặc bỏ cài đặt cả hai đặc quyền này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để được hướng dẫn chi tiết về cách tạo vai trò quản trị viên tùy chỉnh.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/4/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ người dùng.

Nguồn: LVtech