Ứng dụng Chính sách thiết bị của Google sắp kết thúc hỗ trợ cho iOS 10

Tháng 10 08, 2020


Tóm tắt:

Ứng dụng Google Device Policy sẽ không hỗ trợ các thiết bị di động chạy iOS phiên bản 10 trở xuống kể từ đầu năm 2021. Nếu đã bật tính năng quản lý thiết bị di động nâng cao (MDM), người dùng phải nâng cấp lên iOS phiên bản 11 trở lên để truy cập các tính năng MDM mới hoặc để tải xuống ứng dụng Chính sách thiết bị cho lần đầu tiên.

Google sẽ xóa hỗ trợ cho iOS 10 trong bản phát hành đầu tiên của ứng dụng Chính sách thiết bị vào năm 2021. Do đó, hãy đảm bảo người dùng nâng cấp thiết bị trước cuối năm để tránh mọi gián đoạn công việc.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm thêm thông tin về các yêu cầu thiết bị tối thiểu để quản lý thiết bị di động của Google.

Nguồn: LVtech