Ứng dụng Gmail ngoại tuyến trên Chrome sẽ bị xóa vào cuối năm nay

Tháng 9 18, 2018


Theo phản hồi từ khách hàng rằng muốn sử dụng cùng một ứng dụng Gmail cho dù đang trực tuyến hay ngoại tuyến, Google đã tung ra tính năng ngoại tuyến mới giúp người dùng có thể tìm kiếm, soạn thảo, xóa và lưu trữ thư tối đa 90 ngày ngay cả khi không có kết nối internet.

Tính năng này dễ sử dụng hơn và hoạt động tốt hơn ứng dụng Gmail ngoại tuyến trên Chrome, vì vậy Google sẽ xóa ứng dụng này khỏi Chrome sau ngày 3/12/2018. Đây là một phần trong nỗ lực của Google để chuyển ứng dụng Chrome sang web.

Để chuẩn bị, Google khuyên quản trị viên G Suite bị ảnh hưởng muốn giữ quyền truy cập ngoại tuyến nên bật Gmail web ngoại tuyến cho miền và sau đó khuyến khích người dùng thực hiện những việc sau:

  1. Bật Gmail ngoại tuyến trong cài đặt cá nhân.
  2. Gỡ cài đặt ứng dụng Gmail Ngoại tuyến Chrome.

Để truy cập Gmail trong khi ngoại tuyến, người dùng chỉ cần đến mail.google.com trong trình duyệt Chrome (v61 trở lên).

Xin lưu ý rằng người dùng chỉ có thể sử dụng tính năng Gmail ngoại tuyến trong Gmail mới.

Nguồn: LVtech