Việc tắt ứng dụng kém an toàn được tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới

Tháng 4 03, 2020


Tháng 12 năm ngoái, Google đã thông báo sẽ tắt quyền truy cập ứng dụng (LSA) kém an toàn hơn vào tài khoản G Suite và thay vào đó người dùng chuyển sang xác thực OAuth. Giai đoạn đầu tiên của việc tắt LSA đã được lên kế hoạch vào ngày 15/6/2020. Vì nhiều tổ chức đối phó với tác động của COVID-19 và hiện đang tập trung vào việc hỗ trợ nhân lực làm việc từ xa, Google muốn giảm thiểu việc gián đoạn tiềm năng đối với khách hàng không thể hoàn thành việc di chuyển trong khung thời gian này.

Do đó, Google tạm dừng việc tắt LSA cho đến khi có thông báo mới. Tất cả các khung thời gian được công bố trước đây sẽ không được áp dụng.

Điều này áp dụng đối với tất cả các danh mục ứng dụng và giao thức được nêu trong bài đăng trên blog, bao gồm Google Sync cho iOS Mail (dù đồng bộ hóa qua IMAP hay Google Sync). Google sẽ công bố các mốc thời gian mới trong thời gian tới đây.

Mặc dù có những điều chỉnh về thời gian, Google không khuyến nghị sử dụng bất kỳ ứng dụng nào không hỗ trợ OAuth. Người dùng nên chuyển sang sử dụng xác thực OAuth bất cứ khi nào có thể đối với tổ chức. OAuth giúp bảo vệ tài khoản bằng cách giúp xác định và ngăn chặn các nỗ lực đăng nhập đáng ngờ và cho phép thực thi các chính sách đăng nhập do quản trị viên G Suite xác định, chẳng hạn như sử dụng các khóa bảo mật. Xem bài đăng để biết thêm chi tiết và hướng dẫn về việc di chuyển sang OAuth.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động. Tuy nhiên, quản trị viên nên chuyển sang xác thực OAuth. Xem bài đăng để biết thêm chi tiết về việc di chuyển sang OAuth.
  • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.
  • Lập trình viên: cập nhật ứng dụng để sử dụng OAuth 2.0 càng sớm càng tốt.

Nguồn: LVtech