[Việc nên làm] Khuyến khích khách hàng kiểm tra và xuất bản những bản nháp đã được di chuyển trong phiên bản Sites mới

Tháng 10 24, 2023


Theo thông báo vào ngày 1/11/2022, Google đã bắt đầu di chuyển Google Sites cũ sang phiên bản Sites mới vào tháng 2/2023. Google đã di chuyển tất cả trang web còn lại được tạo bằng Google Sites cũ sang Google Sites mới. Phiên bản của các trang web này trên Google Sites cũ hiện không truy cập được nữa. Google sẽ gửi thông báo cho quản trị viên nếu phát hiện thấy có thêm người dùng đã hoàn tất việc di chuyển từ Google Sites cũ.

Ảnh hưởng của việc này đối với khách hàng

Các trang web được tạo bằng Google Sites cũ đã được di chuyển và giờ đây có thể truy cập dưới dạng “Bản nháp” trong phiên bản Sites mới. Chủ sở hữu trang web có thể kiểm tra và xuất bản những bản nháp đã được di chuyển trong phiên bản Sites mới. Trong thời gian chủ sở hữu trang web chưa xuất bản những bản nháp được di chuyển tự động, người xem trang web sẽ thấy một thông báo lỗi khi truy cập vào URL của các trang web này. Xin lưu ý rằng phiên bản của các trang web này trên Google Sites cũ hiện không truy cập được nữa.

Khách hàng có thể dùng Trình quản lý Google Sites cũ để tìm đường liên kết đến các “bản nháp” đã được di chuyển trong phiên bản Sites mới. Những trang web được tạo bằng Google Sites cũ nhưng không có một chủ sở hữu đủ điều kiện để di chuyển đã được xuất ra và chia sẻ cho quản trị viên cấp cao của miền và chủ sở hữu đủ điều kiện của trang web dưới dạng một tệp lưu trữ Takeout. Những trang web này chưa được di chuyển sang phiên bản Sites mới.

Việc cần làm

Để biết thêm thông tin về Google Sites, vui lòng  tham khảo Trung tâm trợ giúp của Sites.

Google đã liên hệ với những khách hàng bị ảnh hưởng để thông báo về thay đổi này. Thông báo gửi cho mỗi khách hàng bao gồm đường liên kết riêng đến một tệp trên Google Cloud Storage, trong đó chứa thông tin về các trang web được di chuyển và dữ liệu trích xuất bằng Takeout của các trang web được tạo bằng Google Sites cũ để khách hàng tải về. Để giúp khách hàng chuẩn bị tốt hơn cho thay đổi này, quản trị viên nên làm những việc sau đây trong thời gian sớm nhất có thể:

  1. Kiểm tra thông báo mẫu đã gửi để biết thêm thông tin và những việc khách hàng nên làm.

  2. Kiểm tra danh sách bị ảnh hưởng.

  3. Liên hệ với những khách hàng bị ảnh hưởng để khuyến khích kiểm tra và xuất bản các bản nháp đã được di chuyển trong phiên bản Sites mới, sau đó hỗ trợ thêm nếu cần.

Google sẵn sàng trợ giúp

Để biết thêm thông tin về quy trình di chuyển, hãy xem trên Trung tâm trợ giúp của Sites.

Google trân trọng cảm ơn Quý vị đã tin dùng Google Workspace.

LVtech