[Việc nên làm] Quản trị viên có thể phải thêm một miền mới cho video được nhúng trên YouTube

Tháng 2 01, 2023


Xin chào Quản trị viên EDU!

Năm ngoái Google có thông báo về những điểm cải tiến đối với Google Classroom liên quan đến cách tìm, đánh giá và thêm bài học trên YouTube.

Giờ đây, Google gửi thông báo này để chia sẻ rằng từ ngày 20/2/2023, Google sẽ bắt đầu triển khai một số nội dung cập nhật bổ sung cho trình phát YouTube trong các dịch vụ của Google Workspace for Education.

Ảnh hưởng của việc này đến tổ chức

Trước đây, quản trị viên có thể đã sử dụng tên miền của YouTube để cấp quyền truy cập cho người dùng hoặc chặn người dùng truy cập vào YouTube trong các dịch vụ của Google Workspace for Education.

Google đang cập nhật trình phát YouTube để sử dụng một miền mới giúp phân phát nội dung trong các dịch vụ của Google Workspace for Education: “www.youtubeeducation.com”.

Xin lưu ý rằng URL này không phải là URL đích, mà chỉ được Google sử dụng nội bộ để bật video đã nhúng.

Việc cần làm

Từ ngày 20/2/2023, nếu tổ chức hiện cho phép hoặc chặn video trên YouTube trong các dịch vụ của Google Workspace for Education, quản trị viên sẽ cần phải thêm “www.youtubeeducation.com” vào các danh sách cho phép hoặc danh sách chặn đó. Việc này sẽ giúp tổ chức giữ nguyên cách sử dụng video trên YouTube trong các dịch vụ của Google Workspace for Education, chẳng hạn như Google Classroom.

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu có thắc mắc, hãy tham khảo bài viết trên trung tâm trợ giúp: Thiết lập danh sách cho phép tên máy chủ trên Google Workspace.

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace.

 

Nguồn: LVtech