Viết phương trình toán học trong Google Docs

Tháng 7 06, 2022


Google Docs không đơn thuần là soạn thảo chỉ với những con chữ và số, hãy xem video sau để tìm hiểu cách viết phương trình trong toán học ngay trong Google Docs.

Nguồn: LVtech