Vô hiệu hóa các bài nộp sau ngày hết hạn trong Google Classroom

Tháng 7 28, 2023


Tính năng mới:

Sau thông báo gần đây về thời gian chấm điểm trong Google Classroom, Google sẽ giới thiệu một tính năng khác cho phép giáo viên tùy chỉnh việc chấm điểm trong Classroom. Tùy chọn mới để vô hiệu hóa các bài nộp sau ngày đến hạn cho phép giáo viên ngừng chấp nhận bài nộp cho bài tập quá hạn.

Khi tạo bài tập mới, giáo viên có thể quyết định có yêu cầu ngày đến hạn không. Theo mặc định, công cụ bài tập sẽ vẫn cho phép gửi bài sau ngày hết hạn.

Tính năng này cũng cho phép giáo viên chọn dừng nộp bài tập tại bất kỳ thời điểm nào, bất kể mức độ nghiêm ngặt hoặc ngày đến hạn. Ví dụ: giáo viên có thể cho phép gửi bất kỳ bài tập trong học kỳ hoặc năm nhưng tắt tính năng gửi sau khi hoàn thành giai đoạn.

Hy vọng tính năng này sẽ mang lại cho giáo viên nhiều quyền kiểm soát hơn đối với quy trình làm việc bằng cách cho phép đặt mức độ linh hoạt để nhận bài tập.

 

Disable submissions after a due date in Google Classroom

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo bài tập.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/7/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Dành cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech