Xem lại bản trình bày nhanh hơn với giao diện xem mới trên ứng dụng Google Slides Android

Tháng 8 18, 2020


Tóm tắt:

Google đã cải thiện trải nghiệm xem trên thiết bị di động cho Google Slides trên Android. Thay vì vuốt để xem từng trang một, giờ đây người dùng có thể:

  • Cuộn theo chiều dọc của slide.
  • Chụm để phóng to để nhìn rõ hơn.
  • Dễ dàng chuyển sang soạn thảo, trình bày hoặc truyền nội dung.

Điều này cho phép người dùng xem thêm thông tin ở một nơi, có thể giúp xem lại các slides nhanh hơn. Xem bài đăng để tìm hiểu thêm về tính năng này và các lần cải tiến khác có thể giúp người dùng cộng tác từ mọi nơi, với Google Docs, Sheets và Slides trên thiết bị di động.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: để sử dụng tính năng này, hãy mở bản trình bày trong ứng dụng Slides trên Android. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Slides trên Android.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có khả năng lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/8/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech