Xem lại những thay đổi mới nhất đối với Google Sites mới trước khi xuất bản

Tháng 12 17, 2019


Tính năng mới:

Trước khi xuất bản các thay đổi lên Google Sites mới, giờ đây người dùng có thể so sánh trang web hiện được xuất bản với trang web dự thảo trong chế độ xem bên cạnh có chú thích.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Khi một trang web có nhiều cộng tác viên hoặc nhiều trang nội dung, đôi khi rất khó để theo dõi những thay đổi đã được thực hiện và để xem lại và đánh giá nội dung được cập nhật. Với “Xem lại các thay đổi và xuất bản”, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra các thay đổi được thực hiện cho một trang web nháp kể từ khi được xuất bản lần cuối.

Các thay đổi được hiển thị trong một so sánh trực quan có chú thích, cạnh nhau. Ví dụ: người dùng sẽ thấy:

  • Người gần đây nhất đã thay đổi từng trang và thời gian thay đổi
  • Các trang đã được thêm, di chuyển hoặc xóa
  • Nội dung trang và bố cục đã được thay đổi
  • Các thay đổi khác trên toàn trang web như chân trang và tiêu đề, chủ đề và thay đổi điều hướng

Với thông tin đầy đủ hơn, người dùng có thể tự tin xuất bản nội dung hoặc quay lại trang web dự thảo để chỉnh sửa thêm trước khi xuất bản.


Làm thế nào để bắt đầu:

Thông tin bổ sung:

Người dùng sẽ tự động được nhắc nhở về việc “Xem lại các thay đổi và xuất bản” đối với mỗi lần xuất bản tiếp theo sau khi trang web được xuất bản lần đầu. Người dùng có thể tắt tính năng này trên cơ sở từng trang; sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 04/12/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 04/12/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị vô hiệu hóa trên cơ sở từng trang.

Nguồn: LVtech