Xem số lượt xem tin nhắn trong Google Chat Space

Tháng 8 25, 2023


Tính năng mới:

Vào tháng 6, Google đã giới thiệu thông báo xác nhận đã đọc trong tin nhắn trực tiếp của nhóm để người dùng có thể nhanh chóng xác định xem các thành viên khác trong nhóm đã đọc tin nhắn mới nhất trong luồng Google Chat hay chưa. Hôm nay, Google thông báo về một tính năng tương tự trong các Space cho phép các thành viên xem số lượt xem tin nhắn trong tất cả các Space.

Người dùng có thể xem chi tiết hơn về số lượng thành viên đang tương tác với nội dung trong Space bằng cách di chuột qua tin nhắn, chọn trình đơn ba chấm và nhấp vào “Xem lượt xem tin nhắn”.

See view counts in Google Chat spaces

Thông tin chi tiết:

Số lượt xem trong Space sẽ áp dụng cho các tin nhắn được gửi vào ngày 1/8/2023 trở đi. Ngoài ra, số lượt xem không có sẵn cho các câu trả lời nội tuyến.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tối ưu hóa Space cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Space và cuộc trò chuyện nhóm.

Thời gian triển khai:

Web

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/8/2023.

Thiết bị di động (Android & iOs)

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/08/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech