Xem thông tin liên hệ dễ dàng trong Gmail trên iOS

Tháng 4 17, 2019


Những thay đổi mới:

Để giúp người dùng tìm thêm thông tin về người đang tương tác trên điện thoại di động, giờ đây chỉ cần chạm vào ảnh hồ sơ trong Chế độ xem hội thoại trong Gmail trên iOS để xem thông tin liên hệ chi tiết của người đó. Có thể xem thông tin như:

  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Các tương tác như email và lời mời trên Calendar

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Gmail trên iOS gần đây đã được trình làng với thiết kế hoàn toàn mới, cung cấp cho người dùng một giao diện mới để giúp hoàn thành công việc nhanh hơn. Thiết kế mới này cũng làm nổi bật sự quan trọng của hình đại diện và có nhiều người dùng sử dụng tính năng này để tìm thêm thông tin về những người đang tương tác.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: trong Chế độ xem hội thoại Gmail trên iOS, chỉ cần chạm vào ảnh hồ sơ của ai đó là người dùng có thể xem thông tin liên hệ một cách chi tiết hơn.

Thông tin chi tiết

Nếu quản trị viên nhập thông tin như vị trí văn phòng và chuỗi báo cáo trong hồ sơ người dùng, thì người dùng có thể thấy thông tin này khi nhấp vào ảnh hồ sơ của họ.

Mẹo: nếu người dùng đang tìm một cuộc họp sắp tới với người khác trong tổ chức, thẻ Tương tác cũng sẽ hiển thị các sự kiện Lịch sắp tới.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech