Xem và so sánh các phiên bản tập lệnh với lịch sử dự án Apps Script

Tháng 8 25, 2023


Tính năng mới:

Khi tiếp tục cải thiện trải nghiệm cho các nhà phát triển Apps Script, hôm nay Google sẽ công bố lịch sử dự án, một giao diện mới để các nhà phát triển xem các phiên bản tập lệnh đã triển khai trước và so sánh các phiên bản với phiên bản tập lệnh hiện tại.

Nhà phát triển có thể sử dụng lịch sử dự án để xem mã của các phiên bản tập lệnh đã triển khai trước đó. Những thay đổi nổi bật có thể được sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa phiên bản đã chọn và phiên bản hiện tại hoặc phần chính, không phải phỏng đoán khi xác định những gì đã thay đổi. Bất kỳ ai có quyền chỉnh sửa đối với dự án Apps Script đều có thể truy cập vào lịch sử dự án. Để điều hướng đến trang lịch sử dự án, hãy mở dự án Apps Script và nhấp vào lịch sử dự án.

Trang lịch sử dự án hiển thị đến 200 phiên bản đã triển khai trước đó và phiên bản chính của tập lệnh

Để so sánh một phiên bản với phiên bản đầu, hãy bật Đánh dấu các thay đổi.

Những cải tiến bổ sung cho các phiên bản tập lệnh sẽ được thực hiện trong những tuần tới.

Ảnh hưởng:

Nhà phát triển.

Tại sao quan trọng:

Apps Script là một nền tảng phát triển mã ngắn giúp xây dựng các giải pháp kinh doanh tích hợp, tự động hóa và mở rộng Google Workspace một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với Apps Script, người dùng Google Workspace có thể tùy chỉnh quy trình làm việc, tạo quy trình tự động hóa và xây dựng các tiện ích tích hợp để kết nối các ứng dụng sử dụng hàng ngày.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Nhà phát triển: sử dụng tài liệu dành cho nhà phát triển để tìm hiểu thêm về cách làm việc với Apps Script và xem video sau đây để biết lịch sử hoạt động của dự án:

  • Bất kỳ ai có quyền chỉnh sửa đối với dự án Apps Script đều có thể truy cập vào lịch sử dự án. Để điều hướng đến trang lịch sử dự án, hãy mở dự án Apps Script và nhấp vào Lịch sử dự án.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech