Xem xác nhận đã đọc tin nhắn trong tin nhắn trực tiếp của nhóm Google Chat

Tháng 6 30, 2023


Tính năng mới:

Theo các nội dung cập nhật gần đây trong Google Chat, bổ sung ngữ cảnh mà không làm gián đoạn luồng hội thoại và cho phép sắp xếp các cuộc hội thoại trò chuyện, Google sẽ giới thiệu xác nhận đã đọc trong tin nhắn trực tiếp theo nhóm.

Với tính năng này, giờ đây người dùng có thể nhanh chóng xác định xem các thành viên khác trong nhóm đã đọc tin nhắn mới nhất trong luồng trò chuyện hay chưa.

Read receipts on web in Google Chat

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng: 

Nhiều người dùng dựa vào Chat để liên lạc ngay lập tức với đồng nghiệp và đôi khi rất khó để theo kịp số lượng tin nhắn đã gửi và nhận trong ngày. Việc biết đồng nghiệp nào đã đọc tin nhắn có thể giúp đặt kỳ vọng nhận được phản hồi.

Cho dù người dùng đang đợi đồng nghiệp đọc tin nhắn hay muốn đảm bảo khả năng hiển thị cao của một chủ đề trong tin nhắn trực tiếp nhóm, hy vọng tính năng được yêu cầu cao này sẽ giúp người dùng giao tiếp hiệu quả hơn trong Chat.

Read receipts on mobile in Google Chat

 

Thông tin chi tiết:

Xác nhận đã đọc sẽ chỉ hiển thị trong cuộc trò chuyện có từ 20 người trở xuống và sẽ không hiển thị trong space.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này và không thể BẬT hoặc TẮT tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách gửi tin nhắn trong Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng và người dùng Google Workspace có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech