Xóa hoặc chọn màu tùy chỉnh cho viền biểu đồ trong Google Sheets

Tháng 7 10, 2019


Tóm tắt:

Bây giờ người dùng có nhiều tùy chọn hơn để tùy chỉnh đường viền biểu đồ trong Google Sheets. Hiện tại, đường viền mặc định cho biểu đồ có màu xám đậm - giờ đây, có thể thay đổi đường viền thành màu tùy chỉnh hoặc xóa đường viền:

  • Nhấp đúp chuột vào bất kỳ biểu đồ nào để mở trình chỉnh sửa Biểu đồ và chọn tab Tùy chỉnh.
  • Trong phần Kiểu biểu đồ, có thể chọn màu nền hoặc chọn “Không” để xóa đường viền.

Đường viền mặc định được hiển thị bên trái, các tùy chọn tùy chỉnh hiển thị bên phải

Hy vọng rằng tính năng này sẽ giúp người dùng tùy chỉnh tốt hơn khi trải nghiệm Google Sheets.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/7/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/7/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech