Xuất dữ liệu G Suite chỉ trong một bước

Tháng 5 30, 2018


Hôm nay, Google sẽ giới thiệu việc xuất dữ liệu, một tính năng mới giúp người dùng dễ dàng xuất và tải xuống bản sao dữ liệu một cách an toàn từ các dịch vụ G Suite.

Để bắt đầu tiến trình, trong Admin console, hãy điều hướng đến phần Công cụ (Tools) ở bên phải trình đơn trượt và chọn "Xuất dữ liệu" (Data Export).

Dữ liệu từ các dịch vụ cốt lõi của G Suite (ví dụ: Gmail, Danh bạ và Google Documents) sẽ được xuất cho tất cả người dùng trong tổ chức. Một khi quá trình này hoàn tất, quản trị viên sẽ nhận được email xác nhận có liên kết đến dữ liệu đã được lưu trữ trong Google Cloud Storage. Vì mục đích bảo mật, dữ liệu được lưu trữ sẽ chỉ khả dụng cho quản trị viên cấp cao của miền. Từ đó, tổ chức/doanh nghiệp có thể tải xuống dữ liệu ở một số định dạng.

Vì bảo mật được đặt vị trí hàng đầu, tính năng xuất dữ liệu thực thi các điều khiển bảo mật nghiêm ngặt sau:

  • Chỉ quản trị viên cấp cao đã được tạo hơn 30 ngày mới được yêu cầu xuất dữ liệu.
  • Quản trị viên phải được xác thực bằng xác minh 2 bước (2SV).
  • Khi việc xuất dữ liệu bắt đầu được tiến hành, quản trị viên khác của miền sẽ được thông báo ngay lập tức. Sự kiện xuất cũng sẽ được ghi lại trong nhật ký kiểm tra quản trị.

Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro, việc xuất dữ liệu sẽ bị tắt theo mặc định cho các tên miền có hơn 1.000 người dùng. Quản trị viên trong các miền này sẽ cần phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ Google Cloud để tạm thời bật tính năng này.

Quản trị viên có thể tìm liên kết đến lưu trữ bất kỳ lúc nào trong công cụ Xuất Dữ liệu bằng cách nhấp vào "Truy cập lưu trữ ". Dữ liệu sẽ khả dụng trong Google Cloud Storage trong 30 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn.

Quản trị viên cũng có thể cho phép người dùng cuối tải xuống dữ liệu cá nhân qua công cụ "Tải xuống dữ liệu của bạn" hiện có.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech