Xuất kết quả tìm kiếm sang tệp .CSV từ công cụ truy vấn bảo mật

Tháng 6 17, 2022


Tóm tắt:

Ngoài tệp Google Sheets, quản trị viên hiện có thể tải xuống dữ liệu nhật ký sự kiện từ công cụ truy vấn bảo mật dưới dạng tệp .CSV. Điều này sẽ cho phép quản trị viên phân tích thêm dữ liệu bên ngoài công cụ. Giới hạn xuất cho tệp .CSV là 100.000 hàng.

Lưu ý: quyền chia sẻ đối với các tệp đã xuất sẽ mặc định cho cấu hình miền (nghĩa là, nếu các tệp mới tạo được chia sẻ với mọi người, thì dữ liệu đã xuất sẽ khả dụng đối với mọi người).

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech