Admin


Quản trịQuản lý Google Apps cho tổ chức của bạn

Dễ dàng thêm người dùng, quản lý thiết bị và định cấu hình bảo mật cũng như cài đặt để dữ liệu của bạn luôn được an toàn. Quản trị không cần sách hướng dẫn. 


Bảo mật và kiểm soát

Quản trị tập trung giúp thiết lập và quản lý dễ dàng, nhanh chóng. Thêm và xóa người dùng, thiết lập nhóm và thêm tùy chọn bảo mật như xác minh 2 bước và SSO.Quản lý thiết bị di động

Giữ an toàn cho dữ liệu bằng cách thực thi chính sách bảo mật BYOD trên thiết bị iOS và Android của nhân viên. Sử dụng tính năng quản lý thiết bị để xác định vị trí điện thoại bị mất và khóa hoặc xóa thiết bị từ xa.

Hỗ trợ 24/7 và độ tin cậy

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại hoặc email của Google. Phối hợp nhóm hỗ trợ, cùng với mạng lưới trung tâm dữ liệu đẳng cấp thế giới, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.Hàng trăm ứng dụng của bên thứ ba

Sử dụng Google Apps Marketplace để tìm giải pháp tích hợp như CRM, quản lý dự án, mức tuân thủ và hơn thế nữa - tất cả có sẵn chỉ với một lần đăng nhập.

Thông tin chi tiết và báo cáo nâng cao

Giám sát việc sử dụng Google Apps của công ty và nhận thông báo về hoạt động đáng ngờ. Tính năng kiểm tra cung cấp cho bạn một bản ghi các thay đổi để bạn có thể xác định chính xác những gì bạn cần.


Ứng dụng Quản trị thiết bị di động để giải quyết sự cố nhanh chóng

Ứng dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google cho Android hoặc iOS giúp quản trị viên quản lý tài khoản của họ khi di chuyển. Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu, xem nhật ký kiểm tra, liên hệ với bộ phận hỗ trợ và hơn thế nữa.