G Suite


Tính năng

Basic

Business

Enterprise


1.209.600/năm/người dùng

Áp dụng cho 20 tài khoản đầu tiên

1.440.000/năm/người dùng

Áp dụng cho tài khoản thứ 21 trở lên


2.765.000/năm/người dùng

Áp dụng cho 20 tài khoản đầu tiên

3.456.000/năm/người dùng

Áp dụng cho tài khoản thứ 21 trở lên


5.686.000/năm/người dùng


Email dành cho doanh nghiệp tên miền riêng (you@yourcompany.com).

x

x

x

Hội nghị thoại và video call.

250ng/video

250ng/video

250ng/video

Tài liệu, bảng tính, trang trình bày.

x

x

x

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến.

x

x

x

Kiểm soát quản lý và bảo mật.

x

x

x

Dung lượng email( gmail,dirve).

30G

Không GH

Không GH

Dung lượng tệp đính kèm.

25G

25G

25G

Lưu trữ email, tài liệu, photo/ người dùng.

x

x

x

Khóa bảo mật do người dùng quản lý.

x

x

x


Xác minh hai bước.


x

x

x


Khóa bảo mật do quản trị viên quản lý trên toàn miền.x

x

Tiềm kiếm email trên toàn miền domain: Vailtx

x


Ngăn chặn mất dữ liệu trong dirve và email.x

x

Ghi lại và lưu trữ cuộc họp trên Google Drive.


x


Xem thêmXem thêm

Xem thêm