Sites


Tạo trang web dễ dàng cho nhóm của bạn

Khởi chạy mạng nội bộ cho công ty của bạn, trang web dự án cho nhóm của bạn hoặc cổng thông tin cho khách hàng với trình tạo trang web của chúng tôi. Bạn có thể làm tất cả những việc này mà không cần phải viết một dòng mã nào. 


Tạo trang web dự án

Tạo trang web đơn giản như viết tài liệu bằng trình chỉnh sửa trực quan. Điều đó có nghĩa là các nhóm không phải dựa vào các chuyên gia CNTT hoặc nhà phát triển web.Tập hợp nội dung phù hợp ở một nơi

Phát triển các trang web nhóm với nội dung quan trọng của các dự án, các tài liệu bán hàng mới nhất hoặc chi tiết về chuyến dã ngoại của công ty.


Xuất bản lịch lên web

Chia sẻ sự kiện đặc biệt với khách hàng hoặc cho mọi người biết thời điểm bạn có thể tham gia với tính năng xuất bản lịch dễ dàng. Lịch cũng có thể được tích hợp trực tiếp vào Google Sites.

Dễ dàng di chuyển từ các hệ thống cũ

Dễ dàng di chuyển lịch công việc của bạn từ Exchange, Outlook hay iCal hoặc trực tiếp từ tệp .ics. và .csv.Xem liệu phòng họp hoặc tài nguyên dùng chung có khả dụng không

Duyệt qua và đặt trước các phòng hội nghị, máy chiếu hoặc bảng foosball dựa theo lịch của bạn. Thật dễ dàng để thiết lập các phòng hoặc tài nguyên dùng chung và thêm chúng vào sự kiện trên Lịch.