Slide


Trang trình bày


Cùng nhau tạo các bản trình bày đẹp

Tạo và chỉnh sửa các bản trình bày đẹp trong trình duyệt của bạn—không cần có phần mềm. Nhiều người có thể làm việc cùng một lúc nên mọi người luôn có phiên bản mới nhất. Nhận xét, trò chuyện và chỉnh sửa trong thời gian thực


Làm việc trên một bản trình bày duy nhất trực tuyến với đối tác kinh doanh, toàn bộ nhóm của bạn hoặc các địa chỉ liên hệ bên ngoài. Bạn kiểm soát người nào được phép chỉnh sửa, xem hoặc chỉ thêm nhận xét.

Trang trình bày dễ thiết kế

Bắt đầu từ đầu hoặc thực hiện quá trình bằng cách chọn một mẫu. Bạn có thể cải tiến bản trình bày của mình bằng video, hình ảnh, bản vẽ và chuyển tiếp trơn tru.Làm việc trên PC, Mac, điện thoại di động và máy tính bảng

Xem hoặc thậm chí trình bày trang trình bày từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để bạn luôn có tùy chọn thực hành bản trình bày cho đến phút cuối cùng.

Lịch sử sửa đổi không giới hạn

Bản trình bày được tự động lưu trực tuyến và các phiên bản được lưu giữ vô thời hạn mà không bị tính vào bộ nhớ Drive để bạn luôn có thể theo dõi và hoàn tác sửa đổi.

Kiểm soát chia sẻ đơn giản

Chia sẻ thật đơn giản. Bạn có thể gán các quyền để kiểm soát người nào có thể xem và chỉnh sửa trang trình bày của bạn. Bạn cũng có thể dễ dàng chuyển đổi trang trình bày của bạn sang định dạng mong muốn để chia sẻ với người khác.