Tin tức

Chỉ định thuộc tính khả dụng đối với ứng dụng Bảo mật LDAP

Thg 5 12, 2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Dịch vụ bảo mật LDAP cung cấp phương thức đơn giản và an toàn để kết nối các ứng dụ...

Xem thêm →

Kiểm soát bổ sung của quản trị viên đối với Google Voice

Thg 5 11, 2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Google đã thêm các cách mới để quản trị viên quản lý đổ chuông nhóm trong Google Vo...

Xem thêm →

Cải thiện kết quả của Google Cloud Search với Tối ưu hoá theo ngữ cảnh

Thg 5 10, 2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Google đang thêm khả năng nâng cao kết quả của Google Cloud Search bằng cách sử dụn...

Xem thêm →