Tin tức

Báo cáo trạng thái trên Google Drive hiện có sẵn ở phiên bản beta mở

Thg 7 23, 2024 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Báo cáo khoảng không quảng cáo trên Google Drive hiện có sẵn ở phiên bản beta mở, c...

Xem thêm →

Tin cập nhật tuần từ 15-21/7/2024

Thg 7 22, 2024 | 0 Bình luận

Tất cả các cuộc hẹn mới cần phải được đặt trước thông qua lịch hẹn trong Google CalendarĐầu năm n...

Xem thêm →

Cho phép người giám hộ xem trước bài tập được giao trong Google Classroom

Thg 7 20, 2024 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Hiện tại, giáo viên hoặc quản trị viên có thể mời người giám hộ, thường là phụ huyn...

Xem thêm →