Tin tức

Tính năng Gemini của Google Workspace “Giúp tôi soạn thảo” hiện khả dụng với tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Thg 5 18, 2024 | 0 Bình luận

Thông báo này là một phần của Google I/O '24. Hãy truy cập Workspace Blog  để biết thêm về n...

Xem thêm →

Xem trước tệp trong Google Drive với tính năng thẻ di chuột mới

Thg 5 17, 2024 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Để xem lại tệp trong Google Drive, hiện tại người dùng phải mở từng tệp theo cách t...

Xem thêm →

Gemini (gemini.google.com) hiện được cung cấp cho người dùng Google Workspace ở nhiều lãnh thổ và ngôn ngữ hơn

Thg 5 15, 2024 | 0 Bình luận

Thông báo này là một phần của Google I/O '24. Hãy truy cập Workspace Blog  để biết thêm về n...

Xem thêm →