Tin tức

Tùy chọn mới để chặn các thiết bị có chức năng quản lý cơ bản truy cập vào dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức

Thg 1 18, 2021 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Google đang thêm khả năng kiểm soát để quản trị viên chặn hoặc bỏ chặn các ứng dụng dành ...

Xem thêm →

Cải thiện trải nghiệm quy tắc quản lý thiết bị di động trong Admin console

Thg 1 16, 2021 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Google đang cải tiến cách quản lý các quy tắc liên quan đến quản lý thiết bị di động (MDM...

Xem thêm →

Các công cụ mới để khắc phục sự cố mạng và hiệu suất trong Google Meet

Thg 1 15, 2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Google đã thêm các công cụ vào Google Meet để giúp người dùng dễ dàng hiểu được môi...

Xem thêm →