Tin tức

Chặn chia sẻ từ một người dùng khác trong Google Drive

Thg 7 30, 2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Như đã thông báo gần đây trên Cloud Blog, Google sẽ thêm khả năng chặn người dùng k...

Xem thêm →

Chuyển đổi hàng loạt Google Sites cổ điển sang Google Sites mới bằng Classic Sites Manager

Thg 7 29, 2021 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Vào năm 2017, Google đã thông báo rằng sẽ thay thế các Sites cổ điển bằng các Sites mới v...

Xem thêm →

Các vùng dữ liệu cơ bản hiện khả dụng đối với nhiều khách hàng Google Workspace

Thg 7 28, 2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Vùng dữ liệu cung cấp cho người dùng khả năng chọn nơi lưu trữ dữ liệu đối với các ...

Xem thêm →