Tin tức

Các phương thức làm việc và phân tích dữ liệu BigQuery với Trang tính được kết nối

Thg 4 20, 2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Google đang thêm một số tính năng mới sẽ cung cấp nhiều cách hơn để làm việc, hiển ...

Xem thêm →

Nội dung khớp tài liệu khả dụng trong báo cáo độ nguyên gốc cho khách hàng phiên bản giáo dục

Thg 4 19, 2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Ngoài việc kiểm tra bài tập của sinh viên để tìm các kết quả trùng khớp trên hàng t...

Xem thêm →

Bảo mật đơn giản hơn với trang chủ Quy tắc mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Thg 4 16, 2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Google đang thực hiện một số cập nhật về cách tạo, xem và quản lý các quy tắc trong...

Xem thêm →