Tin tức

Bật nhật ký kiểm tra cho Google Cloud Search

Thg 6 24, 2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Giờ đây, quản trị viên có thể bật nhật ký kiểm tra cho các API của Google Cloud Sea...

Xem thêm →

Các cải tiến đối với tính năng giơ tay trong Google Meet

Thg 6 23, 2021 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Google đang cải thiện tính năng giơ tay trong Meet để dễ dàng nhận thấy và đề cập đến nhữ...

Xem thêm →