Mẹo Khác

Xóa hình ảnh và video trong Google Photos trên Android

23/11/2018 | 0 Bình luận

AndroidXóa bộ nhớ trên thiết bị Android hoặc xóa hình ảnh từ thư viện Google Photos.Di chuyển ảnh hoặc video vào trashNếu di chuyển các mục vào trash khi đã sao lưu và đồng bộ, các mục đó sẽ hiển thị trong trash trên mọi thiết bị đồng bộ với thư viện Google Photos trong vòng 60 ngày và sau đó bị...

Xem thêm →

Xóa hình ảnh và video trong Google Photos trên IOs

22/11/2018 | 0 Bình luận

iPhone và iPadXóa bộ nhớ trên iPhone hoặc iPad hoặc xóa hình ảnh từ thư viện Google Photos.Di chuyển ảnh hoặc video vào trashNếu di chuyển các mục vào trash khi đã sao lưu và đồng bộ, các mục đó sẽ hiển thị trong trash trên mọi thiết bị đồng bộ với thư viện Google Photos trong vòng 60 ngày và sau...

Xem thêm →

Hướng dẫn "Xác minh 2 bước"

31/01/2018 | 0 Bình luận

Bảo mật hệ thống là ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ quản trị viên. Thông thường, ngưỡng cuối cùng để bảo mật người dùng  là độ mạnh mật khẩu. Bằng cách thiết lập xác minh 2 bước, đảm bảo tài khoản người dùng không thể được...

Xem thêm →

Kiểm soát người dùng Sites trong doanh nghiệp

31/01/2018 | 0 Bình luận

Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát người dùng Google Sites trong tổ chức, doanh nghiệp bằng cách bật hoặc tắt Sites cho người dùng trong giao diện điều khiển Admin console. Người dùng được phép dùng Sites có thể tạo và quản lý trang web ngay trong miền của...

Xem thêm →

Thêm đơn vị tổ chức

31/01/2018 | 0 Bình luận

Để áp dụng các cài đặt khác nhau cho nhóm người dùng hoặc các thiết bị Chrome, quản trị viên có thể tạo đơn vị tổ chức, sau đó chỉ cần áp dụng các cài đặt riêng cho nhóm. Thêm đơn vị tổ chức cho người dùngĐăng nhập bằng tài khoản quản trị -> vào giao diện điều khiển Admin console.Từ bảng...

Xem thêm →