Tin tức

Chỉ định thuộc tính khả dụng đối với ứng dụng Bảo mật LDAP

12/05/2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Dịch vụ bảo mật LDAP cung cấp phương thức đơn giản và an toàn để kết nối các ứng dụng và dịch vụ dựa trên LDAP với Cloud Identity hoặc Google Workspace. Giờ đây, quản trị viên có thể chỉ định thuộc tính nào muốn cung cấp cho Ứng dụng khách LDAP:Thuộc tính hệ thống: thuộc tính người dùng mặc định khả dụng đối với tất cả các...

Xem thêm →

Kiểm soát bổ sung của quản trị viên đối với Google Voice

11/05/2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Google đã thêm các cách mới để quản trị viên quản lý đổ chuông nhóm trong Google Voice. Cụ thể, quản trị viên hiện có thể:Định cấu hình mẫu “Thứ tự cố định” trong đó các cuộc gọi đến của nhóm sẽ đổ chuông cho các thành viên theo thứ tự đã đượcđịnh trước.Thay đổi thời lượng tối đa mà một cuộc gọi sẽ đổ chuông trước khi...

Xem thêm →

Cải thiện kết quả của Google Cloud Search với Tối ưu hoá theo ngữ cảnh

10/05/2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Google đang thêm khả năng nâng cao kết quả của Google Cloud Search bằng cách sử dụng API truy vấn Cloud Search cho các nguồn dữ liệu của bên thứ ba. Tối ưu hoá theo ngữ cảnh đạt được bằng cách xác định ngữ cảnh cụ thể của tài liệu tại thời điểm lập chỉ mục và sử dụng các giá trị ngữ cảnh phù hợp tại thời...

Xem thêm →

“Hiển thị người chỉnh sửa” cung cấp thêm ngữ cảnh về những thay đổi được thực hiện trong Google Docs

08/05/2021 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Giờ đây, người dùng có thể xem thông tin phong phú hơn về lịch sử chỉnh sửa của một loạt nội dung cụ thể trong Google Docs. Chỉ cần đánh dấu và nhấp chuột phải vào một loạt văn bản và chọn “Hiển thị người chỉnh sửa” từ trình đơn thả xuống. Tại đây, người dùng có thể xem danh sách những người chỉnh sửa và bản chỉnh sửa...

Xem thêm →

Các chuỗi email với người nhận bên ngoài tổ chức sẽ được gắn nhãn "Bên ngoài"

06/05/2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Google đang thêm nhãn mới "Bên ngoài" vào chuỗi email bao gồm những người nhận bên ngoài tổ chức. Tính năng này sẽ thêm vào biểu ngữ cảnh báo người nhận bên ngoài hiện có, được hiển thị khi phản hồi các email được gửi từ bên ngoài tổ chức.Nhãn "Bên ngoài" sẽ hiển thị trên Gmail trên web và các thiết bị Android. Google sẽ cung cấp...

Xem thêm →

Áp dụng các chính sách truy cập nhận thức ngữ cảnh đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính

05/05/2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Quản trị viên hiện có thể chỉ định các cấp truy cập nhận thức ngữ cảnh hiện hữu hoặc mới đối với các ứng dụng của Google dành cho máy tính và thiết bị di động.Áp dụng các cấp truy cập nhận thức ngữ cảnh đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tínhẢnh hưởng:Quản trị viên và người dùng cuối.Tại sao quan...

Xem thêm →

Google Vault hiện hỗ trợ Google Sites

04/05/2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Google Vault hiện hỗ trợ Google Sites mới. Quản trị viên có thể sử dụng Google Vault để đặt chính sách lưu giữ cho Google Sites, thực hiện tìm kiếm dữ liệu Google Sites và xuất nội dung Google Sites. Nếu đã sử dụng Vault để lưu giữ các tập tin trên Google Drive, thì các tập tin trang web giờ đây cũng sẽ được bảo vệ bởi...

Xem thêm →

Quản trị viên sẽ nhận cảnh báo khi có sự cố trong Google Voice

29/04/2021 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Giờ đây, quản trị viên sẽ nhận được cảnh báo trong Trung tâm cảnh báo thuộc Admin console khi có sự cố với cấu hình đổ chuông nhóm hoặc trả lời tự động cùng với hướng dẫn về cách nhanh chóng giải quyết sự cố. Những vấn đề này bao gồm:Không có thành viên hợp lệ nào trong nhóm,Không có người trả lời tự động hoặc nhóm hợp lệ...

Xem thêm →

Chỉnh sửa chi tiết Google Task trực tiếp trên web

28/04/2021 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Giờ đây, người dùng có thể thêm thông tin bổ sung vào các nhiệm vụ cá nhân mà không cần mở hộp thoại "Chi tiết". Hy vọng thay đổi này giúp người dùng thêm mô tả, chỉ định ngày giờ và sắp xếp công việc nhanh hơn và dễ dàng hơn.Làm thế nào để bắt đầu:Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính...

Xem thêm →

Kiểm soát việc sử dụng dữ liệu và cải thiện hiệu suất thiết bị với cài đặt tiết kiệm dữ liệu mới cho Google Meet trên thiết bị di động

27/04/2021 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Giờ đây, người dùng có thể giới hạn mức sử dụng dữ liệu của Google Meet trên các thiết bị di động Android và iOS. Khi được bật, điều này sẽ giúp:Hạn chế sử dụng dữ liệu, tiết kiệm dữ liệu trên gói di độngTiết kiệm pinGiảm nhu cầu trên CPU của điện thoạiẢnh hưởng:Người dùng cuối.Tại sao sử dụng:Google Meet tự động điều chỉnh theo thiết bị,...

Xem thêm →