Câu hỏi Drive

 • Có thể lưu trữ biểu đồ ?

  Google Docs/Drive giúp bạn dễ dàng tạo các biểu đồ chuẩn như biểu đồ đường, biểu đồ phân tán, biểu đồ tròn, biểu đồ thanh và nhiều loại biểu đồ khác. Bạn cũng có thể thu thập dữ liệu khác bằng các loại biểu đồ động duy nhất như biểu đồ tiến trình, biểu đồ chuyển động và nhiều loại biểu đồ khác.

 • Có thể chỉnh sửa, truy cập bằng di động ?

  Không chỉ xem tài liệu của bạn trên điện thoại di động của bạn. Thực hiện chỉnh sửa và chia sẻ với những người khác trong thời gian thực từ thiết bị Android của bạn hoặc bất kỳ trình duyệt di động nào.Tìm hiểu thêm

 • Các loại tập tin lưu trữ ?

  Bạn có thể xem hơn 30 loại tệp ngay trong trình duyệt của bạn bao gồm hình ảnh, video HD, tệp Adobe Illustrator và Photoshop, ngay cả khi thiết bị của bạn không chạy phần mềm gốc của tệp. Lưu tệp từ Smartsheet, DocuSign hoặc SlideRocket và các ứng dụng web khác trực tiếp vào Google Drive đồng thời khởi chạy các ứng dụng đó bằng cách mở những loại tệp này từ Drive của bạn.

 • Google Drive là gì?

  Là phiên bản được nâng cấp từ Google Docs.

 • Làm cách nào để tìm tài liệu lưu trữ ?

  Sử dụng khả năng tìm kiếm mạnh mẽ để tìm những thứ bạn cần một cách nhanh chóng. Bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa và bộ lọc để tìm bất kỳ tệp nào và tìm kiếm cả dự án ở dạng hình ảnh hoặc văn bản ở tài liệu đã quét.

 • Có lưu trữ lại lịch sử sửa đổi ?

  Google Docs/Drive luôn theo dõi mọi thay đổi mà bạn và nhóm của bạn đã thực hiện đối với mỗi tài liệu. Lịch sử sửa đổi chi tiết cho phép bạn xem lại mỗi tài liệu sau mỗi nhóm chỉnh sửa và bạn luôn có thể hoàn nguyên về phiên bản trước nếu muốn. Điều này rất phù hợp cho các hoạt động làm việc nhóm.

 • Chi phí cho Google Drive được tính như thế nào ?

  Google Drive được tích chung với tài khoản Google Apps. Bắt đầu với tối đa 30 GB bộ nhớ kèm theo cho mỗi người dùng của bạn. Bạn cần thêm bộ nhớ? Chỉ với $4/tháng cho 20 GB, quản trị viên có thể tập trung mua và quản lý tối đa 16 TB (Đúng, đó là 16.000 GB!) bộ nhớ bổ sung cho mỗi người dùng. Tham khảo về bảng giá của Google Drive tại đây