Câu hỏi Vault

 • Khi nào tôi có thể mong đợi một quy tắc duy trì được bắt đầu?

  Quy tắc duy trì thực hiện trên cơ sở người dùng cá nhân. Trước đó thiết lập quy tắc này sẽ chạy cho đến khi hoàn thành trước khi quy định mới được chỉnh sửa có hiệu lực. Một khi các quy định trước đây hoàn tất, có thể mất đến 24 giờ để các quy định mới được thực thi.
 • Nếu tôi là một khách hàng hiện tại và kích hoạt Vault, quy định lưu trữ của tôi có áp dụng cho nội dung hiện có hay không?

  Một khi quy tắc duy trì được kích hoạt, Vault hoạt động trên bất kỳ tin nhắn tồn tại trong Gmail, mới và hiện có.

 • Điều gì xảy ra đối với matter nếu chủ sở hữu matter bị xóa?

  Matter sẽ vẫn ở Vault, ngay cả khi chủ sở hữu bị xóa. Người sử dụng với "Access all Matters" và "Manage matters" vẫn có thể chia sẻ matter với người dùng khác.

 • Khi thêm người dùng vào địa chỉ email chính vào To: của một quy tắc duy trì Vault (xem Thiết lập quy tác duy trì), quy tắc có áp dụng cho alias người dùng không?

  Trong kịch bản này, các quy tắc lưu giữ sẽ chỉ áp dụng cho các địa chỉ (es) được hiển thị trong quy tắc duy trì, mà địa chỉ đó là To: tiêu đề của tin nhắn. Địa chỉ alias không rõ ràng trong khi đánh giá các nguyên tắc duy trì.

 • Vault có thể xử lý tìm kiếm từ khóa Double-byte không?

  Có. Vault có thể xử lý tìm kiếm giống như Gmail, với việc bổ sung các ký tự đặc biệt và  tìm kiếm dễ dàng.

 • Người sử dụng bị đình chỉ không hiển thị trong Gmail, mà hiển thị trong Vault?

  Không, người dùng tạm dừng được loại trừ khỏi GAL trong cả hai trường hợp. Tìm kiếm trong Vault sẽ vẫn làm việc cho nội dung của người dùng bị đình chỉ.

 • Khi Vault được kích hoạt cho một tên miền hiện tại, dữ liệu sẽ tự động xuất hiện trong Vault hay dữ liệu chỉ có thể tìm thấy sau khi nó được kích hoạt?

  Vault hỗ trợ lưu trữ tại chỗ , vì vậy một khi dịch vụ Vault được kích hoạt, dữ liệu hiện có trong Gmail cũ sẽ được tìm thấy trong Vault và chịu quy tắc duy trì.

 • Google Apps Vault có ý định về việc cho phép khả năng di chuyên tin nhắn mà thông thường sẽ vi phạm chính sách Gmail hiện hành?

  Không.  Đối với những khách hàng quan tâm đến di chuyển nội dung hiện có đến Gmail / Vault, những hạn chế (ví dụ như tin nhắn trên 25 MB, tin nhắn với file đính kèm exe., Vv) sẽ vẫn được áp dụng.

 • Google Apps Vault có thể lưu dữ liệu gửi đến nhóm Google Apps for Business không?

  Dữ liệu Google Group không phải  trong phạm vi của Google Apps Vault. Tuy nhiên, email gửi đến Google Group mang đến hộp thư người dùng sẽ được lưu trong Google Apps Vault. Nếu Google Group được thiết lập không gửi email trực tiếp đến một hộp thư người dùng rằng dữ liệu sẽ không là một phần của Google Apps Vault

 • Nếu tôi xóa một người sử dụng từ Google Apps cũng có nghĩa sẽ xóa dữ liệu Google Apps Vault của họ?

  Đúng. Nếu bạn xóa một người sử dụng tất cả các dữ liệu liên quan đến tài khoản của họ sẽ bị loại khỏi Google. Như một hành động tốt nhất Google khuyến cáo người dùng luôn luôn đình chỉ tài khoản người dùng thay vì xóa. Khi sử dụng một công cụ như Google Apps Directory Sync đảm bảo công cụ này được thiết lập để đình chỉ, so với xóa tài khoản.

 • Nếu người dùng đang tạm giữ chính sách, khi họ tìm kiếm trên Google Apps Vault của họ, họ sẽ có thể nhìn thấy tất cả các nội dung hay chỉ là nội dung mà là trong phạm vi của chính sách duy trì mặc định?

  Người sử dụng mặc định không có quyền truy cập vào Google Vault của họ. Nếu quyền quản trị được cấp cho người dùng cuối, họ có thể tìm kiếm tất cả các dữ liệu chi phối bởi Vault.

 • Nếu một khách hàng xuất dữ liệu từ Google Apps Vault, labels cps được xuất không?

  Dữ liệu labels được bao gồm trong dữ liệu xuất. Khi xuất ra một tập tin MBOX đã tạo, trong đó có các thông báo RFC822. Một tập tin siêu dữ liệu XML riêng biệt cũng được tạo ra mà trong đó bao gồm siêu dữ liệu về mỗi tin nhắn bao gồm cả dữ liệu labels này. Xuất siêu dữ liệu XML cung cấp một bản đồ tương quan các siêu dữ liệu cho mỗi tin nhắn trong file MBOX.


 • Đối với tin nhắn trong Google Apps Vault, nếu chiều dài thời gian trên các truy vấn duy trì được thay đổi, nó có được áp dụng cho lưu trữ tin nhắn không?

  Có, retention được áp dụng cho các tin nhắn đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm được cung cấp trong các quy tắc tùy chỉnh duy trì. Vì vậy, một tin nhắn không phải là có một thời gian lưu giữ tĩnh, được xác định tại thời điểm lưu trữ, việc lưu giữ áp dụng cho một tin nhắn sẽ được xác định bởi các quy tắc lưu giữ đã được thiết lập.

 • Một khách hàng có thể thiết lập vị trí dữ liệu cho Google Apps Vault không?

  Tại thời điểm này thì không.

 • Tin nhắn có thể được xuất từ Google Apps Vault không?

  Có, tin nhắn có thể được xuất ở dạng MBOX. Tuy nhiên, để làm được như vậy, người sử dụng phải được cấp quyền để "Download Exports".

  Nhiều công cụ như Encase, Clearwell, và Concordance có thể sử dụng tập tin định dạng MBOX. Đối với những trường hợp yêu cầu file .eml hoặc .pst, một số khách hàng được thừa hưởng nhiều công cụ của bên thứ ba từ Aid4Mail để chuyển đổi file MBOX sang  những định dạng này.

 • Google Apps Vault có thể thực hiện tìm kiếm boolean không?

 • Google Apps Vault hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

  Vault hỗ trợ các ngôn ngữ mà Gmail hỗ trợ, tuy nhiên đối với giao diện Vault hiện tại, chỉ hỗ trợ bằng tiếng Anh,Mỹ.

 • Tin nhắn có thể được chuyển vào Google Apps Vault mà không xuất hiện trong Gmail không?

  Phiên bản Trusted Tester version of GAMME cung cấp khả năng di chuyển thư  trực tiếp đến Vault. Xem chương trình Trusted Tester để biết chi tiết.

 • Làm thế nào để áp dụng lưu trữ cho tin nhắn với Google Vautl?

  Vault cho phép một lưu giữ mặc định được áp dụng cho tất cả các tin nhắn, hoặc có thể được xác định bởi các quy tắc với điều kiện tìm kiếm. Nếu một lưu giữ mặc định là quy định, một thông báo sẽ tồn tại với thời gian chính xác, trừ khi được thông báo là trong phạm vi của quy tắc giữ khác. Nếu một thông báo phù hợp trên nhiều quy tắc, nguyên tắc với thời gian dài nhất được áp dụng. Xem bài viết Trung tâm trợ giúp này để biết thêm thông tin về ưu tiên và thiết lập quy định duy trì.

 • Khi một tin nhắn bị xóa từ Gmail, nó được loại bỏ ngay lập tức từ cả Gmail và Google Apps Vault không?

  Không. Theo mặc định tất cả các email được giữ lại trong vòng 30 ngày trên Vault bất kể quy tắc duy trì. Nếu thông điệp phù hợp với một quy tắc duy trì Vault, thông báo sẽ được giữ lại dựa trên nguyên tắc xác định hoặc nếu người dùng là đối tượng tranh chấp.

 • Trong bài viết trên blog của Google Apps có đăng: Vault cung cấp quyền truy cập vào tất cả Gmail của bạn và trên bản ghi cuộc trog chuyện. Điều đó có nghĩa rằng người dùng có thể ghi lại cuộc trò chuyện và Vault sẽ không lưu trữ nó đúng không?

  Đúng. Chỉ "trên bản ghi" cuộc trò chuyện sẽ được lưu trữ tại chỗ. Chú ý, nếu bạn đã chọn tham gia vào các Hangouts Google+ mới trước khi cho phép Vault, "trên bản ghi" cuộc trò chuyện sẽ không được phân loại đúng cách.

 • Có phải nâng cấp hệ thống máy chủ cho Google Vault ?

  Google Apps Vault không đòi hỏi phần cứng bổ sung hoặc cơ sở hạ tầng, tiết kiệm chi phí và nguồn lực CNTT. Google Apps Vault cung cấp một số khả năng độc đáo như: quản lý dữ liệu không trùng lặp với yêu cầu mọi lúc, mọi nơi, tính bảo mật cao, dễ sử dụng và độ tin cậy của Google Apps.

 • Google Vault được lưu trữ bao lâu và bảo mật như thế nào?

  Tùy theo thời hạn sử dụng dịch vụ Vault của bạn. Google không giới hạn dung lượng lưu trữ. Google cam kết bảo mật toàn diện dữ liệu của bạn. Vault được thiết kế để mang lại sự bảo mật và độ tin cậy với các tính năng như kết nối được mã hóa tới máy chủ Google, lưu trữ trùng lặp đồng thời cho thư của bạn, khôi phục thảm họa tích hợp và kiểm soát chia sẻ cho phép người dùng của bạn cộng tác an toàn trên các vấn đề.Tìm hiểu thêm.

 • Những lợi ích mà Google Vault đem lại ?

  Google Vault , một sản phẩm tùy chọn tích hợp chung với Google Apps, là dịch vụ lọc thông tin, lưu trữ email/chat cũng như các bằng chứng trong quá trình giao dịch nội bộ củadoanh nghiệp và khách hàng.

  Google Vault giúp bạn phát hiện “thông tin nội gián”.

  Google Vault cánh tay đắc lực cho bộ phận pháp lý của doanh nghiệp.

  Khôi phục lại bất kỳ thông tin của doanh nghiệp đã bị xóa (trong thời hạn lưu trữ)

  Bạn truy cập bất cứ nơi đâu với bất kỳ thiết bị nào.

 • Khi tùy chỉnh một quy tắc duy trì, là có một giới hạn số lượng người nhận có thể bổ sung vào quy tắc?

  Khi thêm một quy tắc tùy chỉnh dựa trên địa chỉ sử dụng từ / đến các lĩnh vực, hiện đang khuyến cáo không vượt quá 50 người. Nếu cần thiết, hãy tạo ra nhiều quy định hoặc sử dụng OU dựa vào quy tắc lưu giữ.

 • Export giữ ở Vault trong bao lâu?

  Exports hiện nay được duy trì trong 15 ngày ở Vault. Sau thời gian đó,không còn hiệu lực và thiết lập xóa bỏ.

 • Khi thêm địa chỉ email chính của người dùng vào To: của một quy tắc duy trì Vault (xem Thiết lập quy tắc duy trì), những gì sẽ xảy ra khi người dùng đổi tên?

  Quy tắc lưu giữ không được sửa đổi khi người dùng được đổi tên. Vì vậy, nguyên tắc lưu giữ sẽ tiếp tục áp dụng cho các tin nhắn mà địa chỉ được xác định trong quy tắc lưu giữ là vào To: tiêu đề của tin nhắn. Ví dụ, nếu một quy tắc đã được thiết lập để áp dụng cho các tin nhắn đến:  before@example.com và người dùng đã được đổi tên thành   after@example.com, nguyên tắc lưu giữ sẽ tiếp tục áp dụng cho các tin nhắn gửi đến:  before@example.com sau khi người dùng được đổi tên.

 • Một tổ chức hợp pháp được đặt trên một người dùng có được giữ lại nếu người dùng được đổi tên không?

  Được. Miễn là tên người dùng mới là kết quả của tên thay đổi, và không phải là xóa hay thêm lại, các tổ chức sẽ được giữ lại.

 • Nếu tin nhắn không được gửi trong Gmail (ví dụ như thư rác chặn tin nhắn), Vault có lưu trữ nó không?

  Không. Tin nhắn phải được gửi đến hộp thư thì nó mới được lưu trữ trong Vault.

 • Các quy tắc lưu trữ đâu để tin nhắn được hoạt động?

  Quy tắc lưu giữ được thực hiện trong thời giánh giá trong bao lâu? Ví dụ nếu một tin nhắn áp dụng cho một lưu trữ vì một label, và một label bị xóa mất bao lan 24 giờ.

 • Nếu tôi vô hiệu hóa các dịch vụ Vault cho một tổ chức nào đó (OU), nghĩa là sẽ ngăn chặn tin nhắn lưu trữ từ Vault cho người dùng trong OU đó?

  Không, vô hiệu hóa các dịch vụ không ngăn chặn các thư được lưu trữ trong Vault. Đơn vị tổ chức (OU) on / off điều khiển cho Google Apps Vault liên quan đến khả năng của người dùng để truy cập vào giao diện người dùng Vault tại ediscovery.google.com.

 • Khi sử dụng Google Apps Vault và xác định một nguyên tắc duy trì tùy chỉnh dựa trên ngày, làm thế nào để xác định ngày của tin nhắn?

  Trong Google Apps Vault, ngày sử dụng để duy trì là ngày đầu của tin nhắn.

 • Có cách nào ngăn chặn việc xóa một người dùng nếu họ có dữ liệu Google Apps Vault hoặc nếu giữ hợp pháp không?

  Không. Điều này nên được đưa vào tài khoản khi loại bỏ các tài khoản từ tài khoản Google Apps.

 • Google Apps Vault có thể tìm kiếm trên bất kỳ tiêu đề tin nhăn tùy ý không?

  Không. Chỉ một số lĩnh vực cụ thể của tin nhắn có thể tìm kiếm. Xin vui lòng tham khảo bài viết trên trung tâm trợ giúp using search operatorsvới Google Apps Vault.

 • Làm sao để kích hoạt Google Apps Vault?

  Để kích hoạt tính năng lưu giữ Vault trước tiên bạn phải kích hoạt dịch vụ Google Apps Vault trong Control Panel cho ít nhất một Super Admin hay quản trị  Vault để người dùng có thể tạo ra một quy tắc duy trì. Ngay cả sau khi dịch vụ được kích hoạt, tin nhắn sẽ không được giữ lại trong Vault cho đến khi các quy tắc lưu giữ mặc định hoặc một quy tắc duy trì tùy chỉnh được tạo ra. Tuy nhiên, Vault có thể phát hiện tất cả các thư hiện có trong phạm vi các thời điểm dịch vụ được bật.

 • Một cá nhân được lưu truy vấn có thể được chia sẽ với 1 admin/người sử dụng trong Google Apps Vault không?

  Không, chỉ có Matter có thể được chia sẻ với một admin / người dùng. Tuy nhiên, Matter có thể chứa một hoặc nhiều truy vấn đã lưu.

 • Tin nhắn mà chỉ có thể hiện trong Google Apps Vault, có thể được khôi phục để hiện trong Gmail không?

  Không. Vault không cung cấp chức năng này.

 • Điều gì xảy ra khi người dùng Google Apps Vault khi họ vượt quá giới hạn dung lượng Gmail của họ?

  Không có tác động đến Vault khi người dùng vượt quá dung lượng Gmail của họ. Nếu người dùng nhấn giới hạn Gmail của họ, họ có thể hạn chế Gmail bình thường sau khi dung lượng được đạt tới.

 • Matters có thể được chia sẽ với các cá nhân khác (ví dụ trợ lý hành chính) với Google Apps Vault không?

  Có, bạn có thể chia sẻ Matters, nhưng chỉ với người sử dụng đã được cấp quyền truy cập vào Vault. Vault cho phép thay đổi quyền truy cập được giao cho người sử dụng. Tuy nhiên, chia sẻ Matters với người dùng khác không ngầm chuyển giao bất kỳ quyền người dùng khác.

 • Google Apps Vault có hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu bằng cách sử dụng ký tự đặc biệt không?

  Có hai loại tìm kiếm được sử dụng trong Vault. Có tìm kiếm khi thiết lập với Retentions, và có tìm kiếm khi tạo Matters.

  Vault không hỗ trợ các kí hiệu trong Rules (khi thiết lập duy trì).

  Vault hỗ trợ ký tự đặc biệt  trong việc tạo Matters.

 • Tính năng báo cáo kiểm toán có sẵn trong Google Apps Vault không?

  1. Quản trị hệ thống của bạn có thể thấy hoạt động Vault trong Control Panel -> Reports -> Audit Log


  1. Bạn có thể cấp quyền người dùng để kiểm toán vấn đề riêng của họ để tạo ra một tập tin CSV có chứa tất cả các hoạt động của họ để thu thập và lưu giữ các dữ liệu có liên quan


  1. Ngoài ra, bạn có thể xác định người dùng sẽ có thể thực hiện kiểm toán toàn bộ hệ thống Vault cung cấp tùy chọn để lựa chọn một phạm vi ngày báo cáo, lựa chọn một số hoặc tất cả người dùng vault, và chọn một số hoặc tất cả các chỉ định Vault để đảm bảo phù hợp với chính sách sử dụng của bạn.
 • Làm thế nào để chuyển email vào Google Apps Vault?

  Trả lời: Tất cả các thư trong hộp thư của người dùng hoặc di chuyển đến hộp thư của người dùng sẽ được quản lý bởi Vault. Bất kỳ công cụ hiện có mà có thể di chuyển thư vào Gmail đều có thể được sử dụng. Chính sách duy trì hiện không áp dụng cho email migrated.

 • Thời gian duy trì trong Google Apps Vault là tĩnh hat có thể kéo dài hoặc rút ngắn không?

  Thời gian lưu giữ có thể được thay đổi bằng cách điều chỉnh thời gian của quy tắc duy trì. Nếu một thông báo chịu nhiều quy định với thời gian lưu giữ khác nhau, thông điệp sẽ được giữ lại dựa trên nguyên tắc với thời gian dài nhất.

 • Quản trị viên có thể cho phép các cuộc trò chuyện được lưu lại trên bản ghi để nó được ghi lại với Google Apps Vault không?

  Không. Quản trị viên chỉ có khả năng cho phép cuộc trò chuyện được ghi lại. Để biết thêm thông tin vui lòng xem lại liên kết learn more về chủ đề này.

 • Sản phẩm trò chuyện mới Google Hangouts có thể được sử dụng với Google apps Vault không?

  Không. khách hàng sử dụng Vault nên vô hiệu hóa Hangouts và tiếp tục sử dụng Google Talk. Hangouts không tương thích với Vault tại thời điểm này. Khách hàng sẽ không thể lưu trữ đúng cách và thực thi tự động các cuộc trò chuyện. Chi tiết và câu hỏi thường gặp về Google+ Hangouts có thể được tìm thấy ở đây.

 • Google Vault được lưu trữ bao lâu và bảo mật như thế nào ?

  Tùy theo thời hạn sử dụng dịch vụ Vault của bạn. Google không giới hạn dung lượng lưu trữ. Google cam kết bảo mật toàn diện dữ liệu của bạn. Vault được thiết kế để mang lại sự bảo mật và độ tin cậy với các tính năng như kết nối được mã hóa tới máy chủ Google, lưu trữ trùng lặp đồng thời cho thư của bạn, khôi phục thảm họa tích hợp và kiểm soát chia sẻ cho phép người dùng của bạn cộng tác an toàn trên các vấn đề.Tìm hiểu thêm.

 • Chi phí cho Google Vault được tính như thế nào ?

  Vault là dịch vụ cộng thêm của Google Apps. Chỉ những người dùng Google Apps thì mới có thể sử dụng Google Vault. Tham khảo chi phí tại đây.


 • GoogleVault là gì ?

  Đối với những người dùng Google Apps Business thì kể từ ngày 01/08/2012 trở đi có thể tích hợp thêm Vault. Vault tích hợp các tính năng vượt trội so với Google Message Dicovery (Postini) trước đây. Google Apps Vault là sản phẩm tùy chọn có giá bán riêng, được thiết kế để mang lại sự bảo mật và độ tin cậy cao và có thêm khả năng lưu trữ tất cả email, chat của 1 tài khoản người dùng trong suốt thời gian sử dụng nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa chi phí trong việc kiện, tụng hoặc chứng minh bằng chứng pháp lý thông qua các báo cáo về hoạt động, thao tác của người dùng như số lần tìm kiếm, xem thư, xuất dữ liệu, … và giúp doanh nghiệp khôi phục thông tin khi gặp những thảm họa không mong đợi.GoogleVault là gì

  Đối với những người dùng Google Apps Business thì kể từ ngày 01/08/2012 trở đi có thể tích hợp thêm Vault. Vault tích hợp các tính năng vượt trội so với Google Message Dicovery (Postini) trước đây. Google Apps Vault là sản phẩm tùy chọn có giá bán riêng, được thiết kế để mang lại sự bảo mật và độ tin cậy cao và có thêm khả năng lưu trữ tất cả email, chat của 1 tài khoản người dùng trong suốt thời gian sử dụng nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa chi phí trong việc kiện, tụng hoặc chứng minh bằng chứng pháp lý thông qua các báo cáo về hoạt động, thao tác của người dùng như số lần tìm kiếm, xem thư, xuất dữ liệu, … và giúp doanh nghiệp khôi phục thông tin khi gặp những thảm họa không mong đợi.