Google Workspace Enterprise
Với G Suite, bảo mật toàn diện được tích hợp ở mọi lớp, từ cơ sở hạ tầng đáng tin cậy đến hệ thống phát hiện nâng cao của chúng tôi. Hơn 650 kỹ sư, trong đó có các chuyên gia hàng đầu, hỗ trợ mọi điều chúng tôi làm để bảo vệ thông tin của bạn.

 

Chúng tôi cũng cam kết tuân theo các điều khoản bảo mật dữ liệu vững chắc trong hợp đồng của mình. Các điều khoản này được kiểm toán công khai của bên thứ ba xác minh nhằm duy trì sự tuân thủ của bạn.

Đó là lý do vì sao một số ngành và khách hàng khó tính nhất trên thế giới đã chọn Google Workspace, trong đó có các cơ quan chính phủ, ngân hàng toàn cầu và nhà cung cấp dịch vụ y tế nâng cao.
“ Google đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp chúng tôi đổi mới nhanh hơn — nhằm thu hẹp không gian địa lý cũng như khai thác tối đa ý tưởng toàn cầu của chúng tôi và áp dụng các ý tưởng đó tại địa phương. ”

Mike Heim, CIO, Whirlpool Corporation

Tăng cường cộng tác để đổi mới

nhanh hơn
Các ứng dụng thông minh dựa trên đám mây của G Suite mang lại cho nhóm của bạn sự tự do để cộng tác, lặp lại và đổi mới cùng nhau — từ mọi nơi, trong thời gian thực.


Cơ sở hạ tầng đám mây tiên tiến

nhất.

Giá trị kinh doanh

ROI được bảo đảm, hỗ trợ bởi Forrester.

Theo Forrester Consulting, Google Workspace tạo ra ROI điều chỉnh theo rủi ro là 304% trong ba năm.

Google Workspace Enterprise là bộ ứng dụng văn phòng cao cấp có các tính năng và điều khiển nâng cao.Nguồn: LVtech


Liên hệ báo giá
http://gsuite.lvtech.com.vn/lien-he