Mẹo Vault

Quản trị Google Vault

31/01/2018 | 0 Bình luận

Chào mừng bạn đến với Google Apps Vault! Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn các bước để thiết lậpVault và cách thức hoạt động Vault trong tổ chức.Quan trọng: Vault sẽ không bảo vệ dữ liệu theo các chính sách của tổ chức và yêu cầupháp lý cho đến khi bạn hoàn thành các bước sau. Bạn phải chọn một chính sách duy trìmặc định hoặc quy tắc tùy...

Xem thêm →