Tại sao nên sử dụng Lịch Google ?

Tháng 1 23, 2018


Với Lịch Google, bạn có thể xem lịch của đồng nghiệp từ một dịch vụ lịch trực tuyến. Bạn có thể xem các cuộc hẹn của họ cạnh cuộc hẹn của bạn để hợp lý hoá việc lên kế hoạch cho các sự kiện. Lịch Google cũng có thể được tích hợp với các thành phần khác của Google Apps. Bạn có thể liên lạc, chia sẻ và cộng tác qua Gmail, Talk và Lịch để giảm các công việc trùng lặp và cải thiện hiệu suất. Ngoài ra, bạn là người quyết định ai có thể xem chi tiết lịch của mình.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên