Chi phí cho Google Vault được tính như thế nào ?

Tháng 1 23, 2018


Vault là dịch vụ cộng thêm của Google Apps. Chỉ những người dùng Google Apps thì mới có thể sử dụng Google Vault. Tham khảo chi phí tại đây.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên