GoogleVault là gì ?

Tháng 1 23, 2018


Đối với những người dùng Google Apps Business thì kể từ ngày 01/08/2012 trở đi có thể tích hợp thêm Vault. Vault tích hợp các tính năng vượt trội so với Google Message Dicovery (Postini) trước đây. Google Apps Vault là sản phẩm tùy chọn có giá bán riêng, được thiết kế để mang lại sự bảo mật và độ tin cậy cao và có thêm khả năng lưu trữ tất cả email, chat của 1 tài khoản người dùng trong suốt thời gian sử dụng nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa chi phí trong việc kiện, tụng hoặc chứng minh bằng chứng pháp lý thông qua các báo cáo về hoạt động, thao tác của người dùng như số lần tìm kiếm, xem thư, xuất dữ liệu, … và giúp doanh nghiệp khôi phục thông tin khi gặp những thảm họa không mong đợi.GoogleVault là gì

Đối với những người dùng Google Apps Business thì kể từ ngày 01/08/2012 trở đi có thể tích hợp thêm Vault. Vault tích hợp các tính năng vượt trội so với Google Message Dicovery (Postini) trước đây. Google Apps Vault là sản phẩm tùy chọn có giá bán riêng, được thiết kế để mang lại sự bảo mật và độ tin cậy cao và có thêm khả năng lưu trữ tất cả email, chat của 1 tài khoản người dùng trong suốt thời gian sử dụng nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa chi phí trong việc kiện, tụng hoặc chứng minh bằng chứng pháp lý thông qua các báo cáo về hoạt động, thao tác của người dùng như số lần tìm kiếm, xem thư, xuất dữ liệu, … và giúp doanh nghiệp khôi phục thông tin khi gặp những thảm họa không mong đợi.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên