Câu hỏ Chi phí cho Google Apps for Business là bao nhiêu?

Tháng 1 22, 2018


Câu trả lời

Khách hàng Google Apps for Business thanh toán phí hàng tháng cho từng người dùng, theo một trong hai gói. Tất cả người dùng trên một tài khoản phải cùng một gói.


Gói linh hoạt: Thêm và xóa tài khoản người dùng bất kỳ lúc nào vớigiá 105.000 đồng (tương đương 5USD)/tài khoản người dùng/tháng. Bạn sẽ được lập hóa đơn vào cuối từng tháng và chỉ thanh toán cho số người dùng mà bạn có trong tháng đó.