Kiểm soát cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động cấp tổ chức và nhóm

Tháng 1 30, 2018


Ai ai cũng nhận biết rõ rằng các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, được tổ chức theo nhiều cách phức tạp khác nhau và những nhân viên khác nhau sẽ có những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Với ý tưởng đó, Google cung cấp cho quản trị viên G Suite BusinessEnterprise  kiểm soát chi tiết hơn về quản lý ứng dụng dành cho thiết bị di động, bằng cách cho phép quản trị viên chỉ định các cài đặt khác nhau cho các đơn vị tổ chức (OU) và nhóm khác nhau. Điều này có nghĩa là một quản trị viên có thể liệt kê danh sách trắng (whitelist) các ứng dụng nhất định cho nhóm điều hành và những ứng dụng khác cho tổ chức tiếp thị của họ hoặc cấm nhóm bán hàng tắt các ứng dụng cụ thể. Trước đây, quản trị viên chỉ có thể thực hiện những điều này cho toàn bộ miền.

Cả hai ứng dụng Android và iOS đều có thể được phân phối ở cấp độ OU và nhóm.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với các phiên bản G Suite BusinessEnterprise.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên