Nhúng trang web như iframes trong Google Sites mới

Tháng 1 30, 2018


Nắm bắt nhu cầu người dùng muốn có cách tốt hơn để thêm nội dung vào Google Sites mới,  Google đã tạo điều kiện thuận lợi cho cho việc tạo Google Sites dễ dàng hơn. Từ hôm nay trở đi, người dùng có thể nhúng toàn bộ trang web dưới dạng khung nội tuyến trong Google Sites mới. Người dùng có thể kéo nội dung từ các trang web khác và các công cụ của Google như Apps Script, Data Studio và App Maker, giúp hạn chế sự cố khi sao chép và cập nhật thông tin trên trang web. Đơn giản chỉ cần chọn "Nhúng URL" từ trình đơn Chèn. Lưu ý rằng điều này sẽ chỉ hoạt động nếu trang web đang thêm vào cho phép nhúng.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ trong vòng 2 tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1 -3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên