Xóa ảnh và video

Tháng 1 31, 2018


Xóa dung lượng trên thiết bị di động của bạn hoặc loại bỏ ảnh và video mà bạn không muốn bằng ứng dụng Google Photos.

Xóa dung lượng trên thiết bị di động

Nếu đã bật sao lưu và đồng bộ hóa, bạn có thể xóa bản sao cục bộ khỏi thiết bị di động của mình nhưng lưu giữ bản sao trên đám mây được lưu trong thư viện Google Photos của mình.

Ứng dụng Android

 

 1. Đảm bảo ảnh và video của bạn đã được sao lưu. (Bạn có thể kiểm tragoogle.com để xem bản sao lưu của mình).
 2. Mở ứng dụng Google Photos .
 3. Ở phía trên cùng bên trái, hãy chạm vào biểu tượng menu .

 

 

 

 

 1. Chọn Thư mục thiết bị.
 2. Chạm và giữ ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa khỏi thiết bị của mình, sau đó chọn bất kỳ ảnh hoặc video nào khác mà bạn muốn xóa.


 

 

 

 1. Ở phía trên cùng bên phải, chạm vào biểu tượng thùng rác .

 


Ứng dụng iOS

 

 1. Đảm bảo ảnh và video của bạn đã được sao lưu. (Bạn có thể kiểm tragoogle.com để xem bản sao lưu của mình).
 2. Mở ứng dụng Google Photos .
 3. Mở ảnh hoặc video mà bạn đã chụp/quay bằng thiết bị đó.

 


 

 1. Ở phía trên cùng bên phải, chạm vào biểu tượng tùy chọn > Xóa bản sao trên thiết bị.


 

 

 

 1. Khi bạn thấy lời nhắc yêu cầu cho phép xóa ảnh, hãy xác nhận bằng cách nhấp vào Xóa.


 

 

 

 1. Mở ứng dụng Ảnh trên iOS (chứ không phải ứng dụng Google Photos).

  1. Chuyển tới album Đã xóa gần đây và xóa chính các ảnh và video đó.

 

 

Tìm các mục đã xóa cục bộ sau

Để truy cập vào ảnh và video đã sao lưu của bạn, bao gồm ảnh và video bạn đã xóa cục bộ khỏi thiết bị của mình, bạn có thể:

 • Chuyển tới phần Ảnh của ứng dụng Google


 

 

 

 

 

 

 

Chuyển ảnh hoặc video vào thùng rác

Nếu bạn chuyển mục vào thùng rác khi đã bật sao lưu và đồng bộ hóa, các mục đó sẽ hiển thị trong thùng rác trên mọi thiết bị đồng bộ hóa với thư viện Google Photos của bạn. Các mục này ở trong thùng rác của bạn trong 60 ngày, sau đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Ứng dụng Android hoặc iOS


 

 1. Mở ứng dụng Google Photos .
 2. Ở phía trên cùng bên trái, hãy chạm vào biểu tượng menu .
 3. Chọn Ảnh.

 


 

 1. Chạm và giữ ảnh hoặc video mà bạn muốn chuyển vào thùng rác.

 


 1. Chọn các mục khác mà bạn muốn chuyển vào thùng rác.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, chạm vào biểu tượng thùng rác .

 

 

Máy tính

 

 1. Truy cập vào google.com.
 2. Đặt con trỏ của bạn lên các mục mà bạn muốn chuyển vào thùng rác. Ở góc trên

cùng  bên  trái  của  mỗi  mục,  hãy nhấp vào biểu tượng chọn  (hoặc nhấn giữ SHIFT để chọn phạm vi).

 

 

 1. Ở phía trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng thùng rác .


 

 

 

 

Nguồn: LVtech