Sử dụng màn hình lịch Hangouts

Tháng 1 31, 2018


Tính năng kiểm tra màn hình lịch Hangouts của thiết bị Chromebox for meetings đã được khả dụng đối với tất cả người dùng Google Apps đã khai báo hồ sơ (profile) trên Google Plus.

Khi sử dụng Hangouts, bạn có thể xem được màn hình lịch rất hấp dẫn cho đến cuối phiên trò chuyện, màn hình này hiển thị các cuộc hẹn trò chuyện sắp tới từ Google Calendar.

Màn hình hiển thị hình ảnh chất lượng cao tuyệt đẹp được lựa chọn từ các nhiếp ảnh gia Google+ thông tin các Hangouts sắp tới từ các cuộc hẹn trong Google Calendar, từ đó người dùng có thể dễ dàng truy cập các cài đặt.

Người dùng có thể xem màn hình lịch Hangouts trực tiếp thông qua liên kết, tốt nhất là nên tạo Chrome Bookmark để truy cập nhanh.

Bắt đầu Hangout mới tại hộp thoại có biểu tượng dấu +:

  • Đặt tên Hangout

  • Nhấp Enter hoặc nhấp vào mũi tên
    • Một phiên Hangout mới sẽ bắt đầu sau khi người dùng nhập tên khách mời


 

 

  • Tùy chọn bao gồm:
    • Lời mời im lặng: không đổ chuông và làm gián đoạn những đăng nhập.
    • Thêm số điện thoại: gọi ai đó trong cuộc hội thoại thông qua điện thoại của họ.

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên