10/7/2019: Google Photos sẽ ngừng đồng bộ hóa với Drive

Tháng 6 15, 2019


Tính năng mới:

Bắt đầu từ ngày 10/7/2019, Google Photos sẽ không còn đồng bộ hóa với Google Drive. Từ ngày này trở đi, nếu người dùng thêm hoặc xóa các tập tin trong  Photos, các tập tin này sẽ không tự động được thêm hoặc xóa trong Drive.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao điều này lại xảy ra:

Google đã nghe phản hồi rằng người dùng đã nhầm lẫn bởi kết nối giữa Photos và Drive. Hy vọng với trải nghiệm đơn giản hóa này sẽ dễ dàng hơn cho người dùng nắm bắt và điều hướng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Người dùng cuối: bắt đầu từ ngày 10/7, người dùng G Suite sẽ phải tải xuống thủ công các mục từ Photos và tải lên Drive. Nếu xóa các tập tin trong Ảnh, người dùng cũng sẽ phải xóa trong Drive theo cách thủ công.

Thông tin bổ sung:

Hiện tại, người dùng G Suite có thể chọn đồng bộ hóa Photos với Drive. Điều này có nghĩa là khi họ tải tâp tin lên Photos, tập tin sẽ tự động tải lên thư mục Google Photos trong Drive. Một khi những thay đổi này có hiệu lực, thư mục này sẽ ngừng nhận cập nhật.

Không như người dùng Gmail cá nhân, người dùng G Suite không có tùy chọn hiển thị ảnh từ My Drive trong Google Photos. Nếu Google Photos bị vô hiệu hóa trong tổ chức, người dùng sẽ không bị ảnh hưởng.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/6/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/6/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Ảnh hưởng với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Thay đổi này sẽ diễn ra đối với tất cả các tổ chức theo mặc định.

Nguồn: LVtech