14/06/2018: màn hình đăng nhập Google có giao diện mới

Tháng 6 12, 2018


Vào năm 2014, Google đã giới thiệu Material Design, một ngôn ngữ trực quan giúp nhà phát triển tạo ra các sản phẩm trực quan và đẹp mắt. Kể từ đó, Google đã cập nhật đều đặn các ứng dụng G Suite để tuân thủ Nguyên tắc về vật liệu. Tuần tới, Google sẽ mang thiết kế tương tự này đến với màn hình đăng nhập của Google.

Bắt đầu từ ngày 14/06/2018, người dùng có thể nhận thấy rằng khi đăng nhập vào tài khoản G Suite, màn hình có vẻ hơi khác. Một số thay đổi sẽ bao gồm các chỉnh sửa cho biểu trưng của Google, một đường viền xung quanh trường văn bản và căn giữa tất cả các mục trên màn hình. Xem hình ảnh sau đây để thấy sự thay đổi:

Màn hình đăng nhập Google hiện tại

Màn hình đăng nhập Google mới

Trong trường hợp cần thiết, quản trị viên nên cung cấp thông báo trước cho người dùng về những thay đổi này.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 14/06/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech