19/1/2021: Google App Maker sẽ ngừng hoạt động

Tháng 2 07, 2020


Tính năng mới:

Do mức độ sử dụng thấp, Google App Maker sẽ bị tắt dần trong suốt năm 2020 và chính thức ngừng hoạt động vào ngày 19/1/2021. Trước khi tắt, người dùng sẽ cần xem lại việc sử dụng App Maker trong miền và thực hiện mọi hành động cần thiết .

Xem phần Chi tiết bổ sung sau đây về thông tin thời gian tắt và các lựa chọn thay thế có thể triển khai trong tổ chức.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối, lập trình viên.

Tại sao lại quan trọng:

Càng sớm càng tốt, hãy xem lại các ứng dụng Trình tạo ứng dụng. Lập trình viên nên xem lại các trường hợp sử dụng được liệt kê trong phần Chi tiết bổ sung sau đây và thực hiện hành động khi cần thiết theo ngày được liệt kê trong lịch trình.

Thông tin bổ sung:

Lịch ngưng hoạt động:

App Maker sẽ bị vô hiệu hóa dần dần theo lịch trình sau:

  • Hôm nay, các ứng dụng hiện hữu tiếp tục hoạt động. Mặc dù App Maker không còn được phát triển nhưng dịch vụ sẽ tiếp tục được duy trì.
  • Bắt đầu từ ngày 15/4/2020, người dùng sẽ không còn có thể tạo các ứng dụng App Maker mới. Người dùng vẫn có thể chỉnh sửa và triển khai các ứng dụng hiện hữu.
  • Bắt đầu từ ngày 19/1/2021, các ứng dụng App Maker hiện hữu sẽ ngừng hoạt động và người dùng sẽ không còn quyền truy cập nữa. Dữ liệu của App Maker được lưu trữ trong Cloud SQL sẽ không thay đổi và tiếp tục tuân theo các chính sách được thiết lập bởi tài khoản Google Cloud Platform (GCP).

Các giải pháp thay thế:

Do mã nguồn cụ thể được sử dụng đối với App Maker, người dùng không thể trực tiếp di chuyển ứng dụng sang nền tảng khác. Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng, Google khuyên lập trình viên nên:

  • Nếu sử dụng App Maker để tự động hóa các quy trình kinh doanh: hãy sử dụng AppSheet, một bổ sung mới cho danh mục phát triển ứng dụng có các khả năng tương tự như App Maker. Dữ liệu của App Maker được lưu trữ trong Cloud SQL và App Sheet hỗ trợ cơ sở dữ liệu Cloud SQL. Điều này cho phép xây dựng một ứng dụng trên cơ sở dữ liệu hiện hữu gắn liền với ứng dụng App Maker.
  • Nếu sử dụng App Maker để phát triển các ứng dụng: hãy sử dụng App Engine  để xây dựng và triển khai các ứng dụng trên nền tảng được quản lý hoàn toàn. Dữ liệu của App Maker được lưu trữ trong Cloud SQL, cho phép xây dựng ứng dụng App Engine  trên cơ sở dữ liệu Cloud SQL hiện hữu được gắn với ứng dụng App Maker.
  • Nếu sử dụng App Maker để thu thập dữ liệu: hãy sử dụng Google Forms, trước đây có nhiều tính năng mới không khả dụng khi App Maker ra mắt.

Xóa ứng dụng

Nếu lập trình viên không còn sử dụng các ứng dụng được tạo bằng App Maker, vui lòng làm theo các bước sau để xóa hoàn toàn từng ứng dụng:

Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu App Maker thuộc về tổ chức. Dữ liệu người dùng của App Maker được lưu trữ trong CloudQuery và sẽ tiếp tục được giữ lại theo các chính sách được thiết lập bởi tài khoản GCP. Dữ liệu soạn thảo ứng dụng App Maker đã được xuất từ trong trình chỉnh sửa App Maker cho đến ngày 19/1/2021.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: gần đây Google đã gửi email cho quản trị viên chính và cung cấp tập tin CSV với danh sách các ứng dụng App Maker đang được sử dụng trong tổ chức. Danh sách này bao gồm tên ứng dụng, tên người tạo và ngày sửa đổi cuối cùng của mỗi ứng dụng. Danh sách cũng chứa một liên kết đến Admin console với các số liệu thống kê sử dụng và thông tin dự án đối với từng ứng dụng cụ thể.

Hãy thông báo cho người tạo ứng dụng trong miền khi cần thiết về các giải pháp thay thế và việc ngưng dịch vụ sắp tới.

Liên kết hữu ích:

Nguồn: LVtech