31/12/2018: hai phương thức thông báo của Admin console sẽ bị xóa

Tháng 12 08, 2018


Vào ngày 31/12/2018, Google sẽ xóa hai phương thức thông báo trong Admin console:

  • Biểu tượng chuông trong giao diện Admin console (xem hình ảnh bên dưới)
  • Thông báo đẩy từ ứng dụng Google Admin dành cho Android và iOS

Quản trị viên có thể nhận được tất cả thông báo liên quan thông qua tài khoản email.

Nguồn: LVtech