6/5/2019: thay đổi cài đặt Google Groups

Tháng 2 13, 2019


Những thay đổi mới:

Vào tháng 5/2019, Google sẽ thực hiện một số thay đổi đối với cài đặt trong Google Groups. Để đáp lại phản hồi của khách hàng, Google đang cập nhật cài đặt Group để giúp quản trị viên và người dùng dễ dàng quản lý và định cấu hình nhóm hơn. Cụ thể, Google sẽ xóa các cài đặt và tính năng ít được sử dụng và kết hợp các cài đặt bao gồm chức năng tương tự. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến giao diện groups.google.com và ngay cả các API được sử dụng để quản lý các nhóm.

Các nhóm hiện tại có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi cài đặt sắp tới. Khi các thay đổi có hiệu lực, Google sẽ cập nhật cài đặt cho các nhóm hiện hữu. Những cập nhật này có thể thay đổi phương thức truy cập và sử dụng của các nhóm.

Vui lòng tham khảo bài viết này để xem chi tiết về những thay đổi này và xem cách có thể chuẩn bị cho bản cập nhật.

Các thay đổi sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 6/5/2019 và có thể mất đến 15 ngày để tiếp cận được tất cả các tên miền.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Vì sao sử dụng: Một số người dùng không phải là chủ sở hữu nhóm hoặc người quản lý nhóm nhưng hiện có quyền truy cập vào các tính năng quản lý nhóm có khả năng mất quyền truy cập đó. Google khuyến nghị kiểm tra các nhóm trong tổ chức và điều chỉnh cài đặt trước ngày 6/5/2019 để đảm bảo những người dùng này không mất quyền truy cập.

Khi cài đặt mới có hiệu lực:

  • Cài đặt nhóm hiện hữu sẽ được cập nhật để tuân thủ các điều khiển mới khả dụng.
  • Chủ sở hữu nhóm vẫn có thể thay đổi cài đặt áp dụng cho nhóm bất kỳ lúc nào.
  • Các nhóm mới sẽ phải tuân theo các điều khiển mặc định mới.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: nên kiểm tra các nhóm trong tổ chức và điều chỉnh cài đặt trước ngày 6/5/2019 để đảm bảo người dùng không bị mất quyền truy cập.
  • Người dùng cuối: hỗ trợ bất kỳ quản lý nhóm nào theo quyết định của quản trị viên.

Chi tiết ra mắt

Trong vài ngày tới, người dùng sẽ thấy một thông báo về những thay đổi sắp tới khi sử dụng Nhóm. Thông báo sẽ hướng họ đến Trung tâm trợ giúp để có thông tin tổng quan về các thay đổi và thời gian thay đổi.

Hầu hết các nhóm sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Quản trị viên có thể sử dụng API để xem danh sách tất cả các nhómxem danh sách chủ sở hữu nhóm trong tổ chức, điều này có thể giúp quản trị viên có sự chuẩn bị đối với các thay đổi.

Liên kết hữu ích

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/5/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/5/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech