6/7/2020: Currents sẽ được phát hành công khai, thay thế cho Google+ trong G Suite

Tháng 7 03, 2020


Tính năng mới:

Tại Google Cloud Next năm 2019, Google đã ra mắt thử nghiệm Currents. Vào ngày 6/7/2020, Currents sẽ được phát hành công khai đối với khách hàng G Suite.

Nếu tên miền hiện đang tham gia phiên bản Currents beta, trải nghiệm sẽ vẫn như cũ. Nếu tên miền sử dụng Google+, người dùng sẽ được tự động nâng cấp lên Currents, có giao diện được cập nhật và cung cấp các tính năng bổ sung cho người dùng và quản trị viên.

Xin lưu ý rằng bắt đầu từ ngày 6/7, người dùng sẽ không thể bỏ tùy chọn Currents hoặc quay trở lại Google+.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Currents cung cấp trải nghiệm hợp lý hơn giúp nhân viên dễ dàng thảo luận trong toàn tổ chức và xem các đề xuất đối với nội dung hữu ích và kịp thời. Currents cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các tính năng mới, bao gồm các luồngtags tùy chỉnh. Ngoài ra, Currents cho phép siêu quản trị viên kích hoạt kiểm duyệt nội dung và đặc quyền quản trị cho người dùng cụ thể trong tổ chức.

Thông tin bổ sung:

Nếu người dùng hiện đang tham gia bản thử nghiệm Currents, trải nghiệm sẽ vẫn như cũ. Tuy nhiên, nếu tổ chức sử dụng Google+, người dùng có thể mong đợi những điều sau khi chuyển sang Currents:

  • Bắt đầu từ ngày 6/7/2020, người dùng và tất cả các tổ chức, nội dung Google+ hiện tại sẽ được tự động chuyển sang Currents. Người dùng sẽ không có tùy chọn để hoàn nguyên về Google+.
  • Các ứng dụng Android và iOS sẽ thay thế ứng dụng Google+ trên AndroidiOS, ứng dụng này trên Android và iOS sẽ không còn được hỗ trợ. Người dùng sẽ được nhắc nâng cấp lên ứng dụng Currents mới để tiếp tục sử dụng dịch vụ trên thiết bị di động; những người đã kích hoạt tự động cập nhật sẽ được tự động nâng cấp.
  • Tất cả các liên kết hiện có đến plus.google.com sẽ tiếp tục hoạt động, người dùng sẽ tự động được chuyển hướng đến currents.google.com.
  • Trong những ngày trước khi chuyển đổi, người dùng có thể thấy một biểu ngữ trong Google+ thông báo cho họ về việc khởi chạy và cung cấp liên kết đến nội dung của Trung tâm trợ giúp có liên quan.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: xem lại hướng dẫn đối với quản trị viên và gửi hướng dẫn cho người dùng.
  • Người dùng cuối: nâng cấp ứng dụng di động Google+ hoặc iOS lên Currents vào ngày 67/2020.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai, bắt đầu từ ngày 6/7/2020. Hy vọng Currents sẽ được triển khai đến tất cả các tên miền trong vòng 5 ngày.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech