7-1-2019: Google không hỗ trợ thông báo SMS trong Calendar

Tháng 11 21, 2018


Bắt đầu từ ngày 7-1-2019, thông báo SMS từ Google Calendar sẽ không còn khả dụng nữa. Vì cung cấp thông báo trong ứng dụng, người dùng vẫn có thể nhận được thông báo trên bất mọi thiết bị.

Nếu trước đó người dùng đã nhận được thông báo lịch qua SMS, nay sẽ được thay thế bằng thông báo trong ứng dụng và email. Người dùng sẽ thấy các thông báo sau:

  • Là thông báo sự kiện trong trình duyệt web hoặc thiết bị di động nếu người dùng có ứng dụng Google Calendar  dành cho Android hoặc iOS.
  • Trong email nếu đã thiết lập thông báo SMS cho các sự kiện mới, sự kiện đã thay đổi, sự kiện đã hủy hoặc phản hồi sự kiện.

Google cũng sẽ thực hiện một số thay đổi đối với API lịch để hỗ trợ thay đổi này. Vui lòng xem trang  Google Developer để tìm hiểu thêm.

Nguồn: LVtech