API quản lý thiết bị mới hiện đã được phát hành công khai

Tháng 9 22, 2020


Tóm tắt:

Giữa năm nay, Google đã thông báo API mới để quản lý thiết bị di động cá nhân và thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức và máy tính đã có sẵn khả dụng bản beta. Bây giờ, API này đã được phát hành công khai. Không có thay đổi nào đối với API mới kể từ khi khởi chạy bản beta.

API thiết bị mới cho phép quản lý các thiết bị di động và máy tính trong doanh nghiệp/tổ chức. Nó nhằm thay thế hoàn toàn Mobiledevices endpoint hiện có của Admin SDK Directory API và cung cấp một số chức năng bổ sung đáng kể như được mô tả bên dưới. Mobiledevices endpoint  (hay còn gọi là “API cũ”) sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

API quản lý thiết bị triển khai chức năng mới sau đây không có trong Mobile Devices endpoint của Directory API:

 • Hỗ trợ cho các thiết bị máy tính
 • Thêm thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức vào kho thiết bị
 • Quản lý danh mục thiết bị do doanh nghiệp/tổ chức sở hữu
 • Quản lý danh mục thiết bị máy tính
 • Khả năng quản lý thiết bị ở tất cả các chế độ quản lý (Chung, Cơ bản hoặc Nâng cao)
 • Tạo và quản lý trạng thái tùy chỉnh với từng tài khoản người dùng trên thiết bị. Trạng thái tùy chỉnh này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định truy cập nhận thức ngữ cảnh.

Ngoài ra, chức năng chính sau đây từ API cũ hơn cũng khả dụng trong API mới:

 • Quản lý danh mục BYOD đối với thiết bị Android và iOS
 • Quản lý tài khoản người dùng thuộc tổ chức trên thiết bị
 • Có thể quản lý các thiết bị thuộc quản lý Cơ bản hoặc Nâng cao
 • Thực hiện các tác vụ như xóa trên thiết bị và tài khoản người dùng thuộc tổ chức trên thiết bị
 • Tìm kiếm thiết bị và tài khoản người dùng thuộc tổ chức trên thiết bị

Tìm hiểu thêm về API mới trong thông báo khả dụng bản beta

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: API khả dụng theo mặc định. Xem tài liệu API để tìm hiểu thêm.
 • Người dùng cuối: không ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 3/9/2020.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech